Abonnement

Als u niet in Breskens woont en u hebt belangstelling om Op Bresjes elke veertien dagen per post te ontvangen dan kan dat. Een abonnement in Nederland kost € 62,50 en in het buitenland € 97,50 per jaar.
Hiervoor ontvangt u 25 nummers.

Opgave bij Frans Meijaard info@durenkamp.nl of meijaardbks@zeelandnet.nl