Colofon

Op Bresjes is een uitgave van de Stichting Op Bresjes en wordt gedrukt bij drukkerij Durenkamp te Aardenburg. De volgende uitgave verschijnt op zaterdag 29 juli. Kopij en advertenties voor deze aflevering moet worden aangeleverd (bij voorkeur via e-mail) voor 19 juli op een van de volgende adressen:
Reggie Corijn, Azaleastraat 4, 4511 GX Breskens, tel. (0117) 382117, corijn@zeelandnet.nl
Frans Meijaard, Port Scaldis 13-31, 4511 DB Breskens, tel. (0117) 383148,
fax (0117) 494019, meijaardbks@zeelandnet.nl
Theuni Oosterling, Dorpsstraat 78b, 4511 EJ Breskens, tel. (0117) 381396, nicotheuni@zeelandnet.nl
Wilma Valk-Moors, Grote Kade 32, 4511 AT Breskens, tel./fax (0117) 386480, valkbr@zeelandnet.nl

Het bankrekeningnummer van Op Bresjes is: NL51RABO0147859050

Pentekening kop: Gerard van Grieken

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever voor andere doeleinden gebruikt worden.