Colofon

Op Bresjes is een uitgave van de Stichting Op Bresjes en wordt gedrukt bij drukkerij Durenkamp te Aardenburg.

Het bankrekeningnummer van Op Bresjes is: NL51RABO0147859050

Pentekening kop: Gerard van Grieken

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de uitgever voor andere doeleinden gebruikt worden.