Weekenddiensten

Huisartsen
(van 17.30 tot 08.00 uur en vrijdag van 17.30 uur tot maandag 8.00 uur)
Algemeen nummer: 455565.

Tandartsen (spreekuren van 12.00 – 12.30 uur)
28 juli – 3 augustus, A.C.R. Bracké, Burg. van Zuijenstraat 81, Breskens, tel. 382714
4 – 10 augustus, Tandarts Hans, Gobiusstraat 1, Oostburg, Tel. 440611
11 – 17 augustus, Tandartsenpraktijk Sluis, Lange Wolstraat 9, Sluis, tel. 420828

Dierenartsen
Dierenartsencentrum West (gecertificeerde praktijk)
Aardenburg-Breskens-Oostburg-Sluis. Tel. 382769.

Maatschappelijk werk
Tragelweg 2, Oostburg. Tel. 456550. Dagelijks spreekuur van 8.30-17.00 uur.

Thuiszorg West Zeeuwsch-Vlaanderen
Spreekuren in Breskens dagelijks van 12.30 tot 13.00 uur in het wijkgebouw “Goedertijt”,
Van Zuyenstraat 80, tel. 381667.
Buiten de spreekuren is Thuiszorg te bereiken in Oostburg, tel. 456500.

Kraamcentrum Zeeuws-Vlaanderen
Tel. 0113 249222, 24 uur per dag bereikbaar. B.g.g. 06 51386414.

Kraamcentrum Stichting Homecare
Erkend kraamcentrum dat voor particulier- en ziekenfondsverzekerden actief is in geheel Zeeland. Tel. 0115 615595. 24 uur per dag bereikbaar zeven dagen in de week.

Dierenbescherming West-Zeeuws-Vlaanderen
Tel. 454569, b.g.g. 0114 345605.

Pastoraal Centrum West-Zeeuws-Vlaanderen
St. Eligiusplein 18, 4501 CS Oostburg. Tel. 453374, fax 451833.

Stichting Burenhulp West Zeeuwsch-Vlaanderen
Voor hulp en informatie kunt u bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur,
tel. 454565.