Medewerker Op Bresjes: Rein Leentfaar

aIMG_9200

In Op Bresjes 213 van 10 november 2007 stond een artikel genaamd “Rein Leentfaar beste in dictee”. Dit ging over het Groot Zeeuws-Vlaams Dictee dat in de bibliotheken van Oostburg en Sas van Gent werd gehouden. Het dictee werd gehouden in het kader van de actie ‘Nederland leest’. Reins prijs bestond uit een speciaal gegraveerde balpen, uitgereikt door juryvoorzitter Marc van Vlierberghe. Hij had slechts drie fouten.
Sinds juli 2009 verzorgt Rein in Op Bresjes een taal- dan wel dicteerubriek. Hij is niet alleen bekend van zijn wethouderschap in de gemeente Sluis. Ook bij de organisatie van het vijfhonderdjarig bestaan van Breskens was hij zeer betrokken, evenals bij de organisatie van de Breskens-dictees in de Ontmoeting naast de SoW-kerk.
Reins voorliefde voor de Nederlandse taal – en de juiste spelling en schrijfwijze daarvan – dateert al vanaf zijn hbs-tijd. Omdat hij een “B”-mens is, studeerde hij aan de TH in Delft. Daarna werkte hij twintig jaar als wiskundeleraar in Rotterdam-Zuid aan het Johannes Calvijn Lyceum. Vervolgens tien jaar als docent aan de KMA in Breda.
Tijdens zijn studie woonde hij in Delft, waar hij zijn echtgenote Hanneke leerde kennen. Zij studeerde theologie in Leiden. Na zijn studie aanvaardde hij een halfjaar een baan als leraar in Doetinchem. Op de trouwerij van zijn zus kwam hij zijn oude rector tegen, die hem wees op een vacature in Rotterdam-Zuid op zijn oude school.
Naast zijn dagelijkse baan was Rein ook actief in de kerk en in de korfbalbond. De korfbalinterland Nederland – België kon ook altijd op zijn aanwezigheid rekenen. Rein verhuisde meerdere keren. Via Delft en Leiden naar Spijkenisse en vervolgens naar Barendrecht. Sinds 1957 korfbalde hij in zijn geboorteplaats Rhoon. Maar na een wedstrijd op de sportdag van school tussen leerlingen en leraren scheurde hij een meniscus en daarmee was zijn actieve sportcarrière voorbij. Hij ging verder als scheidsrechter – waarbij hij ook cursussen gaf – en was tevens secretaris van de protestcommissie van de landelijke korfbalbond. “Wij keurden binnen die commissie een toegekend doelpunt in de hoofdklasse alsnog af.”
Reins echtgenote studeerde in 1984 af als predikant en werd beroepen in Oudenbosch (dat duurde tot 1989). Vervolgens drie jaar later in Breskens, waar zij in 2003 stopte. De overgang van Oudenbosch naar Breskens betekende voor Rein afscheid van de Brabantse politiek, maar hij werd al snel benaderd om secretaris van CDA-Zeeland te worden. Vervolgens werd Rein in 1998 wethouder van de gemeente Oostburg en in 2003 wethouder van de gefuseerde gemeente Sluis, hetgeen hij tot 2006 bleef.
Een van de leuke dingen van deze baan vond hij het bezoek aan zijn eigen kernen tijdens Koninginnedag. Hij fungeerde als locoburgemeester tijdens de “gemeente Sluis-periode”. Het verschil tussen de periodes Oostburg en Sluis was volgens hem het monistische en het dualistische systeem. Bij het eerste mochten de wethouders zelf meestemmen in de raad, bij het dualistische niet en is de burgemeester alleen voorzitter van de raad en het college van B en W, en heeft in ieder geval de portefeuilles politie en brandweer.
Vanaf 2006 raakte Rein weer betrokken bij het Breskense dorpsleven. Eerst bij de ouderensoos, daarna bij korfbalvereniging BKC, waar hij de voorzittershamer overnam van Peter van Herk. Ook van 1992-1998 was hij al voorzitter van BKC.
Zijn actieve dicteecarrière begon in België. “Daar bestaan ongeveer tweehonderd afdelingen van het Davidsfonds”, zegt Rein. “Zij hielden een landelijk dictee, waarvoor de voorrondes in allerlei plaatsen werden gehouden. Er waren in de voorrondes zes categorieën: miniemen, cadetten, liefhebbers, anderstaligen, middelbare scholieren en specialisten (totaal 12.000 deelnemers!).”
Ook mocht hij ‘op proef’ meedoen in 2004 aan de dicteefinale (daar waren van al die zes categorieën de beste vijfentwintig deelnemers) in het Vlaams Parlement in Brussel. Reden: in 2005 kwam er ook een voorronde in het belfort in Sluis. In dat jaar 2005 deed Rein ambtshalve mee als wethouder. “Dat ging mij bij de liefhebbers redelijk goed af”, zegt hij.
In maart 2007 nam Rein ook weer deel aan dit dictee, waarbij televisiezender AVS even bij hem als winnaar bij de liefhebbers op bezoek kwam (net als Omroep Zeeland).
Na zijn succes moest hij aan een hogere categorie meedoen, die van specialisten. “Dat betekende nogal wisselend succes”, zegt Rein. Om goed bij te kunnen blijven op taalgebied blijft Rein verder studeren op taalgebied. De exacte naam hiervoor kent hij niet, hij noemt dit gemakshalve “dictee-ologie”. In december 2010 mocht Rein meedoen aan het “Groot Nederlands Dictee” in Den Haag. Daarmee behaalde hij een vierde plaats naast enkele prominenten.

RC

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.