Medewerker Op Bresjes: Rein Leentfaar

aIMG_9200

In Op Bresjes 213 van 10 november 2007 stond een artikel genaamd “Rein Leentfaar beste in dictee”. Dit ging over het Groot Zeeuws-Vlaams Dictee dat in de bibliotheken van Oostburg en Sas van Gent werd gehouden. Het dictee werd gehouden in het kader van de actie ‘Nederland leest’. Reins prijs bestond uit een speciaal gegraveerde balpen, uitgereikt door juryvoorzitter Marc van Vlierberghe. Hij had slechts drie fouten.
Sinds juli 2009 verzorgt Rein in Op Bresjes een taal- dan wel dicteerubriek. Hij is niet alleen bekend van zijn wethouderschap in de gemeente Sluis. Ook bij de organisatie van het vijfhonderdjarig bestaan van Breskens was hij zeer betrokken, evenals bij de organisatie van de Breskens-dictees in de Ontmoeting naast de SoW-kerk.
Reins voorliefde voor de Nederlandse taal – en de juiste spelling en sch