Veilig ouder worden

Bovenstaande kop was de titel van de lezing door notariskantoor Verhaegen & Peijnenburg uit IJzendijke. De aankondiging hiervan sprak menig Bressiaander aan, want de grote zaal in mfc De Korre was goed gevuld. Notaris Gideon Peijnenburg heette alle aanwezigen welkom en merkte op dat dit onderwerp voor deze (vergrijzende) streek zeker niet onbelangrijk was. 

aDSCN7543

De lezingen van zowel notaris Peijnenburg als kandidaat-notaris Martine de Bruijne behelsden onderwerpen als familierecht, veilig ouder worden, testamenten en schenkingen. De notaris begon zijn inleiding met het benadrukken van gevaren rondom schenken en erven als wilsonbekwaamheid, hebzucht van c.q. misbruik door anderen, de belastingdienst en het moeten betalen van een eigen bijdrage voor de verzorging. Hieraan kon hij toevoegen dat bij zeven procent van erfeniskwesties sprake is van misbruik door familie, buren of vrienden. Hij gaf aan dat op www.vooreenveiligthuis.nl een checklist te vinden is met betrekking tot allerlei overdracht- en erfeniszaken. Ook bij het telefoonnummer 0800-2000 kan men hierover inlichtingen inwinnen. Tevens raadde de notaris aan dat het met ‘vier ogen’ kijken naar het beheer of afwikkeling van een nalatenschap altijd aan te raden is.
In geval van een te verwachten opname in een verpleeg- of verzorgingshuis moet twee jaar van tevoren naar de financiële situatie van de betreffende oudere te kijken en waar mogelijk te zorgen dat men niet de maximale eigen bijdrage van € 2.312,60 per maand moet betalen. Bovendien kijkt de fiscus twee jaar terug op de betreffende financiële situatie. Ook de eigen woning telt nog vier jaar mee. Een eenmalige schenking van € 40.000,= is toegestaan.
Door tijdige schenkingen kan het vermogen verlaagd worden; ook door de ontvangen rente van kinderen. “Stel daarom altijd een goed testament op”, gaf de notaris aan. Het op naam van de kinderen zetten van de woning raadde de notaris af, daar heeft de fiscus inmiddels een stokje voor gestoken. Alternatieven zijn het schenken op papier en/of de woning overdragen met voorbehoud van huurrecht. Als minimale huur geldt dan zes procent van de WOZ-waarde.
Over het al dan niet wilsbekwaam of wilsonbekwaam zijn, merkte de notaris op dat dit door een arts bepaald dient te worden. Als familieleden of buren financiële zaken dienen te regelen kunnen onder meer afspraken met de bank worden gemaakt wat die precies inhouden (welke limiet, e.d. geldt).

Hierna vervolgde Martine de Bruijne met een toelichting op de verschillende soorten testamenten. Dat zijn levenstestamenten (als iemand bij leven niet meer zijn of haar eigen financiële zaken kan regelen), of een gewoon testament (na overlijden). Een levenstestament dient er onder meer voor om zaken als geld, medische behandeling, euthanasie, huis, inboedel te regelen. Deze zaken kunnen ook in een wilsverklaring worden opgenomen. Dit kan door iedereen opgesteld worden, in het bijzonder ouderen, ondernemers en samenwonende partners. Zo kan een levenstestament worden opgesteld voor als men lange tijd in het buitenland verblijft, in coma raakt, dement wordt of voor een doktersverklaring.
Als er geen levenstestament is kan de rechtbank een bewindvoerder aanstellen. Het nadeel hiervan is onder andere dat schenkingen niet meer mogelijk zijn, verantwoording aan de rechter moet worden afgelegd en toestemming nodig is voor de verkoop van het huis. Ook zijn er verschillende soorten testamenten, zoals voor erfgenamen, met een privé clausule (bij echtscheidingen), met opeisbaarheidbepalingen of met de naam van de executeur. Als men kleinkinderen iets wil schenken dient dit duidelijk in het testament te worden opgenomen. Als laatste tip gaf de notaris mee dat je deze zaken tijdig moet regelen om later niet voor onprettige of financieel nadelige gevolgen komen te staan

RC

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.