Vijftien jaar Computer Club Breskense Senioren

accbs2

Het was in de tijd dat de Bhalotra-plannen in Breskens nog de volle aandacht hadden en zoals toen diverse instanties meldden, we met de overgang naar de 21ste eeuw van een oude naar een nieuwe economie zouden gaan. In die tijd betaalde bijna iedereen nog contant, aan de balie van de bank kon men nog geld ophalen, er was nog voldoende personeel om te helpen. Dat jaar (2202) werd de euro ingevoerd en kwam alles in een digitale versnelling. 

In die tijd staken enkele senioren de koppen bij elkaar en kwamen op het idee om voor hun leeftijdgenoten het computergebeuren in beeld te brengen. Op 22 mei 2002 werd bij een van hen aan de keukentafel de C.C.B.S. (Computer Club Breskense Senioren) opgericht en werden de daaraan verbonden bestuursfuncties verdeeld. Door een goed contact met de Algemene Woningstichting Zeeuws-Vlaanderen (AWZV, nu Woongoed Zeeuws-Vlaanderen), kregen we acht afgeschreven computers. Ze waren zeker nog goed genoeg om de beginners op weg te helpen.
Wat nog mankeerde was een lokaliteit om ze in onder te brengen. Dat we toen al vlug van start konden gaan, was te danken aan de sympathie die de toenmalige directeur van de AWZV voor ons had. Deze stelde ook zijn vergaderruimte beschikbaar, evenals het koffieapparaat en we mochten een keer in de veertien dagen op donderdagavond en vrijdagmiddag ‘ons ding’ doen. Hiervoor kregen we de sleutel met alarmcode van het kantoor. Door deze geste konden we het deelnemersgeld opzij leggen voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. Dit was zeker nodig omdat toen na het opgaan in Woongoed Zeeuws-Vlaanderen onze gastheer, de AWZV, niet meer bestond. Hierdoor en na enkele goede gesprekken met de bibliotheek kregen we de gelegenheid daar een gedeelte te huren. Na enige tijd kwam ook hier de melding van de brede school binnen en konden we na anderhalf jaar weer bedenken wat te doen en op zoek gaan naar en andere locatie.
Intussen was door toedoen van gemotiveerde vrijwilligers, die op een simpele maar doeltreffende manier van lesgeven ons een grote toeloop van deelnemers bezorgde, bekendheid en sympathie ons vooruitgegaan. De aanvankelijk geopperde mening dat het na een paar jaar wel gedaan zou zijn met de computer was niet zo en we voelden ons verplicht hier een oplossing voor te zoeken.
Geloof het of niet het was weer dezelfde directeur, maar nu bij Woongoed Zeeuws-Vlaanderen die ons verder kon helpen met de vrijgekomen kantoortjes van ZorgSaam die waren ondergebracht in het toenmalige dienstencentrum Goedertijt.
De meeste van onze vrijwilligers waren gezegend met een goede linker- en rechterhand en was het dus geen probleem om van twee kantoortjes één leslokaal te maken. Ook het meubilair kreeg met aanpassing van geschonken tafels en stoelen een prima uitstraling. Intussen waren de computers vernieuwd, was het aantal uitgebreid naar veertien en hadden we twaalf vrijwilligers. Vele winters hadden we meer dan driehonderd deelnemers aan tafel.

accbs 2011

Mede door de minimale huur en de vele deelnemers waren we in staat te sparen voor later. Later kwam vlugger dan verwacht, want de doorontwikkeling van Microsoft verplichtte ons weer te investeren in nieuwe apparatuur. De kosten hiervoor zouden er behoorlijk inhakken, ondanks het feit dat de vrijwilligers belangeloos, zonder enige cent vergoeding hun krachten wijdden aan de CCBS. Sommigen reden zonder vergoeding met hun auto van/naar Schoondijke, Oostburg en Sluis. We vonden deze investering dus niet verantwoord.
Al enkele jaren hadden we de Rabobank over de vloer bij het lesgeven in telebankieren. Zij heeft ook een Stimuleringsfonds en het werd ons gegund hiervan te mogen profiteren. Verder heeft het plaatselijk automatiseringsbedrijf B en P ons een eind op weg geholpen, zoals ze dit al die jaren hebben gedaan.
Bij de CCBS staat altijd voorop dat je als vrijwilliger datgene kan doen dat je in deze club leuk vindt en dat privé altijd op de eerste plaats komt, alsmede het leren van elkaar. Jaren geleden werd in een ander bestuur de kreet het ‘Bresjesgevoel’ gelanceerd. Vul het maar in als ingezetene van Breskens: clubliefde, tevreden zijn met waar je woont, sport en verblijft en je verdere gevoelens. Dit gevoel kan je krijgen bij het zien van vaders, moeders en vrijwilligers die de jeugd van Breskens een gezonde ontwikkeling willen meegeven door te helpen bij jeugdopleidingen van voetbal-, korfbal-, tennis-, judo-, turn- en zwemvereniging. Als je dan senior bent geworden kan je aansluiting bij onze club zoeken om samen dat ‘Bresjesgevoel’ te ervaren en verder uit te bouwen.
Na ruim acht jaar in de hoogste versnelling de CCBS te hebben bestuurd, kwam het bericht dat we voor de vierde maal een nieuw onderkomen moesten zoeken. Door de afbraak van Goedertijt, de nieuwbouw van Hooge Platen en het onderbrengen van diverse clubs en verenigingen op een latere datum in mfc De Korre (waar voor ons, zo deelde men mede, geen plaats zou zijn) konden de digitale senioren opnieuw op zoek naar een geschikt gebouw of pand. Een van ons, die regelmatig zijn fysiek op peil hield door met grote passen door de Breskense straten en wegen op pad te gaan, had twaalf mogelijkheden gezien. Maar door te hoge huur en ongeschikte afmetingen en ligging was er niet één geschikt.
Bij lang nadenken rees de gedachte een Portakabin aan te schaffen en de gemeente om een plaatsje vragen. Het plaatsje werd toegezegd en konden we op zoek naar diverse leveranciers van deze cabines. Bij het tot stand komen van de aanschaf en plaatsing bleek het plaatsje niet meer beschikbaar te zijn. Wij opnieuw op zoek naar een plaatsje en we vonden er een op het pleintje achter de Tulpenstraat. De helft van de bewoners was er echter op tegen, dus weg was ons ‘Bresjesgevoel’.
Soms ligt echter de oplossing voor je probleem onder je neus. Ons oog viel op het bijgebouwtje, berging, garage van Goedertijt, waar we dagelijks voorbij liepen. De eigenaar hiervan was Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en het was weer de oud-directeur van deze organisatie die de kruk van de Woongoeddeur nog in zijn handen had en voor ons kon bemiddelen om dit niet af te breken maar te verhuren aan de CCBS.
De positieve beslissing om te mogen/kunnen huren deed ons een zucht van verlichting slaken. Alle veranderingen en verbouwingen, zowel binnen als buiten, waren echter voor eigen rekening. Er moet gezegd worden dat we een penningmeester hadden die les geeft in het Excel rekenprogramma. Hij weet hoe hij als een arend zijn kosten moet bewaken, maar dat het toch wel een zware klus zou worden dit naar behoren in te vullen.
Door verder te denken komen dan sponsors in beeld. Schoorvoetend zijn we deze weg ingeslagen. Tot onze vreugde bleken de bekendheid en de sympathie van de CCBS nog groter dan we al dachten. Nieuwe plannen en tekeningen werden ingediend en na een vlotte toezegging vanuit de gemeente Sluis kon de verbouwing beginnen.
Inmiddels was onze groep uitgebreid met mensen die een behoorlijke technische ervaring hadden en kreeg ieder naar zijn kundigheid de bij hem behorende taak. De gemeente Sluis hielp met de nutsvoorzieningen, aannemer Jan van de Wege uit Groede deed het metselwerk, de Zeeuwse Verwarming Unie de cv installatie, constructiebedrijf Van Vugt het ijzerwerk, Wille de rolluiken, Verdegem Wonen de vloerbedekking, Keukenstudio Oostburg de keuken, Karel Pol de sanitaire voorziening, schildersbedrijf De Sutter het verf en het behang. Zelden hebben we zoveel in saamhorigheid en met veel plezier senioren bezig gezien een klus te klaren. In betrekkelijk korte tijd werd een nieuw onderkomen gerealiseerd dat er professioneel uit zag en waar we nu alweer vijf jaar met veel plezier de beginnende en gevorderde computeraar op weg helpen.

Terugkijkend van waar we zijn begonnen is er in vijftien jaar op het digitale vlak bijzonder veel veranderd en hebben we deze door gemotiveerde vrijwilligers hierin ons mannetje gestaan. Het leertempo wordt met veel tijd en geduld aangepast aan het niveau van de deelnemers en dit was en is voor senioren een aangename ervaring om mee te doen.
Nog steeds wordt ervaren dat iedereen die pas begint, ontzettend veel opsteekt van de beginnerscursussen met daarna de vervolglessen Internet, E-mail, Tekstverwerking, Rekenprogramma Excel, Combicursus en fotobewerken.
Ook was het enkele jaren na het starten dat de Rabobank met ons het contact legde om korte workshops Telebankieren (tegenwoordig heet dit Internetbankieren) te geven door gebruik te maken van onze faciliteiten en dit tot op heden nog steeds gebeurt. Ook de overheid doet steeds meer via het internet. Daarom biedt de bibliotheek in samenwerking met de gemeente Sluis en de Computer Club Breskense Senioren een speciale cursus Digisterker aan om mensen op weg te helpen met het omgaan van de DigiD code en het gebruik ervan.
Evenals de zorg om met lesmateriaal ‘bij’ te blijven en in te spelen op de huidige trends, is het koffie zetten een zekere must geworden en wordt er na een klein uurtje op de rem getrapt om even bij te komen van de inspanning op het toetsenbord en te genieten van een welverdiend bakje troost.
Door te blijven zoeken naar zaken en nieuwe mogelijkheden om het omgaan met de computer voor de deelnemers aan onze cursussen te veraangenamen, is er nu de mogelijkheid om bij moeilijkheden thuis hulp op afstand in te schakelen. Dit is mogelijk geworden door de toetreding tot ons vrijwilligerskorps van een jonge senior met meer dan ruime ervaring op dit gebied

Op www.ccbsbreskens.nl staat alle informatie om nog eens rustig na te kijken. Wij hopen u te mogen begroeten op een van onze cursussen, waar wij dan weer het ‘Bresjesgevoel’ bevestigd hopen te krijgen.

bestuur CCBS

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.