Beste Sakke, 455

 

Noe Op Bresj’s verre klaor is, ‘èn ’k mens’n ‘oar’n zegh’n da’ Sakke en Arjaon wè’ kji’ meuh’n zegh’n wien an udd’r noe zien. Hie ao ’t t’r de voar’ghe kji’ oek oav’r. Da’ die mens’n da’ udd’r eigh’n afvraogh’n, dao’ staon ‘k van te kiek’n. ‘k Weet nie’ of t’r bie de redaksie a oplossieng’n binn’n zien, mao’ an de leez’rs da’ nog moet’n doen, dan zou ‘k an’k udd’r was hewoan Sakke en Arjaon invull’n, wan’ wudd’r zien toch Sakke en Arjaon? Ann’k deu’ Bresj’s lwoap’n en dao’ roep t’r jin ‘Aohn Arjaon’, dan reaheer ‘k daorop omdan’k m’n naome ‘oar’nde zegh’n. An ze ‘Aohn Coa’ hezeid zouw’n èn, dan zou ‘k nie’ reaheer’n of in ied’r heval and’rs. ’t Zou best kunn’n an’k wè’ zou reaheer’n, mao’ dan om te kiek’n wien a t’r wie hoej’ndag zegt en da’ d’is toch and’rs eeh?

Nji Sakke, ‘k snap eih’nl’k niks van dien oproep van de redaksie wien a Sakke en Arjaon noe zien. Wa’ v’rbeel’n zudd’r eih’nl’k wè’? A je die redaksieleej’n bie ons v’rh’liekt zient in feite nog mao’ ’n paor snotneuz’n die of net komm’n kiek’n of dienke hie daor and’rs oav’r?

Nji, van mien ‘oef al die flauwekul nie’ van al die priesvraogh’n. Moe je ’n kji’ oplett’n: strek stao’ t’r oek nog heschreev’n dan wudd’r bie die verkwoap van da’ foatoaboek ‘andtekenieng’n uut haon djill’n, mao’ da’ moet’n z’ echt nie’ van me dienk’n dan’k zwoaiets haon doen. ‘k Zan daor ’n bitje voa’ zot haon zitt’n en wa’ int’r’ssant mie ’n penne wa’ krull’n haon zett’n zeek’r. De leste kji’ an’k da’ hedaon èn is a jil wa’ jaor’n heleej’n, wan’ da’ was op m’n trouwdag in ’t hemjint’uus, toen an’k m’n contract mie Saore heteek’nd èn en dao’ zit ‘k noe nog alkmao’ an vast.

Mie haon ze dao’ dus die zondag bie de boek’nv’rkwoap nie’ zien. Wa’ d’of hie hao’ doen, moe’ je zell’f mao’ weet’n. A je d’r wè’ nao’toe haot, dan wens ‘k jin ied’r heval vee’ succes.

De nèst’gheid eeh,

Arjaon

Dit bericht is geplaatst in Sakke en Arjoan. Bookmark de permalink.