Categoriearchief: De Schakel

De Schakel – 456

Haagse Hopjes: Piëteit Een poos geleden riepen Burgemeester en Wethouders van Roermond sollicitanten op naar de betrekking van Doodgraver, waarvoor het bezit van het diploma Tuinbouw en Plantkunde of een soortgelijk diploma wordt vereist. De Haagse Post noemde dit de … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel – 456

De Schakel, 455

Ingezonden Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Dezer dagen had ik een paar kleine boodschappen te doen, postzegels kopen en distributiebescheiden afhalen. Klokslag 9 uur stond ik voor ‘t postkantoor, ‘n Rood emaile plaat verkondigd met witte letters dat ‘t kantoor o.a. geopend … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 455

De Schakel, 454

Weet u! … Nee, dit wist u niet? Geen devaluatie, de gulden veilig! Het was in den jare 1944 vlak na de bevrijding, dat een inwoner van West Z.-Vlaanderen, berooid van woning, huisraad en kleding zich in een bunker installeerde. … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 454

De Schakel, 453

Ingezonden Buiten verantwoordelijkheid der Redactie Haagsche Hopjes Wat is in een naam Het is al een hele poos geleden dat de heer Ringers ons heeft verlaten; ik bedoel niet Ringers van de bekende chocolade, maar die van Wederopbouw. Maar eindelijk … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 453

de Schakel, 452

Buitenzorg, 5 Februari 1947 Geachte Redactie, Langs deze weg wil ik even een kort briefje schrijven en zag dat gaarne geplaatst in “De Schakel,” het blaadje van W. Zeeuwsch-Vlaanderen. Daar ikzelf ook in Zeeuwsch-Vlaanderen woonachtig ben en in Aardenburg woon, … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor de Schakel, 452

De Schakel, 451

Kon. Mij De Schelde komt naar Breskens Van de Kon. Mij De Schelde te Vlissingen werd vernomen, dat één harer afdelingen naar Breskens overgebracht zal worden. Aanvankelijk zal met c.a. 75 man begonnen worden. Het overbrengen van een volledige afdeling … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 451

De Schakel, 450

Verloren paradijs Aan het slot van het vorig hoofdstuk verschenen de Britsch-Indische troepen op Java; 29 September 1945 – dus zeven weken na de capitulatie van de Jappen, werden 2000 man in Tandjong-Priok ontscheept, onder het opperbevel van generaal Christison. … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 450

De Schakel, 449

Plaatselijk nieuws Nieuwvliet – Donderdagavond had alhier in de zaal van dhr. P. Cornelis-Luteijn de jaarlijkse muziekuitvoering plaats door “Nut en Genoegen”. De avond was alleen toegankelijk voor leden. Toen de voorzitter, de heer A. de Hullu, het openingswoord sprak, … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 449

De Schakel, 448

Plaatselijk nieuws Breskens. De strenge winter heeft ook in onze gemeente enkele slachtoffers gemaakt met de gladde wegen. De vrouw van L. kwam zodanig te vallen dat zij haar been brak en de vrouw van de J. haar pols. De … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 448

De Schakel – 447

Burgers van Breskens Naar aanleiding van een door onze Burgemeester gehouden radiorede in ’t najaar van 1946, zijn verschillende gaven binnengekomen voor het verenigingsleven in Breskens, die deze gaven reeds in hun bezit hebben. Zowel werd in ‘t Westland een … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel – 447

De Schakel – 446

Verloren Paradijs Aan het einde van het vorige hoofdstuk maakte ik de opmerking, dat het paradijs in Indië verloren is en dat het nooit meer zal terugkeren. Ik zal nu eerst trachten aan te tonen hoe en wat er zoal … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel – 446

De Schakel, 445

Donkere schaduwen In Londen is men momenteel druk bezig met het in elkaar zetten van een voorontwerp vredesverdrag met Duitschland, welk verdrag in de komende maanden een onderwerp van onderhandelingen tussen de Grote Vier (Amerika, Engeland, Rusland en Frankrijk) te … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 445

De Schakel, 444

Kennis vóór alles Het is toch jammer dat Max Blokzijl dood is. Hij had toch een prachtig baantje kunnen krijgen bij de Regeringsvoorlichtingsdienst. Want eerlijk is eerlijk, Oom Maxie had verstand van zaken. Toontje Mussert is ook dood! Ook jammer! … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 444

De Schakel, 443

Eeuwfeest van Tulpenstad Holland Michigan In 1847 trok een aantal Nederlanders om godsdienstige en economische redenen naar de Nieuwe Wereld en stichtte in de staat Michigan een Nederlandse nederzetting, die de naam Holland ontving. Thans, nu de 100ste verjaardag van … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel, 443

De Schakel , 442

Nieuwjaar Als de Kerstdagen voorbij zijn, de kortste dag gepasseerd is en de wetenschap bestaat, dat de dagen weer gaan lengen, dan komt de Oudejaarsavond en de Nieuwjaarsdag. Het is wel geen toeval, dat men spreekt van Oudejaarsavond en de … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel , 442

De Schakel – 441

Liefde in plaats van wapens Voor welhaast geen enkele landgenoot zal het begrip ‘Rode Kruis’ een onbekende meer zijn. Vooral in het westen des lands, waar het laatste oorlogsjaar zulk een naamloze ellende bracht, is het Rode Kruis het synoniem … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel – 441

De Schakel – 440

Uit de Vereeniging Vrijdag j.l. had te Oostburg de vergadering plaats, waar de volledige afdelingsbesturen het hoofdbestuur kozen. Voor voorzitter en secretaris hadden de afdelingen slechts respectievelijk een candidaat gesteld, n.l. de voorlopige voorzitter en de voorlopige secretaris, de heren … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel – 440

De Schakel – 439

Uit de Vereeniging Op Zaterdag a.s. zal in het Gymnastieklokaal der R.H.B.-school te Oostburg (Breedestraat) ‘s avonds om 8 uur een buitengewone vergadering worden gehouden, waarin zal worden gesproken over de belangen der oorlogsgedupeerden, ingezetenen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, die van … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel – 439

De Schakel , 438

Verrassingen Toen wij er getuigen van waren, dat onze bezittingen door het oorlogsgeweld vernield werden, hadden we naast het verdriet om het verlies en de voortdurende zorg toch altijd de zekerheid, dat wat ons door de omstandigheden ontnomen werd, zou … Lees verder

Geplaatst in De Schakel | Reacties uitgeschakeld voor De Schakel , 438