Kille Koningsdag

 

aKoningsdagDonderdag 26 april was het Koningsdag. Voor Breskens was er een uitgebreid programma gemaakt dat zich hoofdzakelijk op het Spuiplein afspeelde. ’s Morgens waren de plekjes voor de rommelmarkt al vroeg ingenomen. Jong en oud hadden weer heel wat te verkopen. Het soms gure weer en een vroege bui konden de eerste belangstellenden er niet van weerhouden naar het Spuiplein te komen. Later op de dag was er de versierde fietsentocht en was er een zeskamp. Het zorgde voor een sfeervolle ambiance.

RC

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Kille Koningsdag

Veel belangstelling reddingbootdag

aknrm

Meevaren met een reddingboot blijft spectaculair. Tijdens de jaarlijkse reddingbootdag van de KNRM mogen donateurs, bij de KNRM ‘Redders aan de Wal’ genoemd, meevaren. In Breskens voer de Zeemanshoop zaterdag 6 mei maar liefst vijftien keer uit met iedere vaart dertig opvarenden, waaronder veertien nieuwe donateurs.

“Het gaat goed met het station Breskens”, wist schipper Marcel van den Nieuwendijk te vertellen. “Wij hebben pas vier nieuwe aankomende opstappers. Qua leeftijd hebben we een prima team. Er zijn jongens van twintig en ervaren mensen van veertig die elkaar bijzonder goed aanvullen. De nieuwelingen zijn allemaal aan hun opleiding begonnen. Ze moeten een EHBO-cursus volgen, hun vaarbewijs halen en nog veel meer. Aan het einde van hun opleiding volgt een praktijk/theoriecursus in Schotland. Dan pas zijn het echte opstappers, maar het ze moeten blijfven leren. Ook het vaste team blijft zich verder ontwikkelen. We blijven zoeken naar nieuwe opstappers, vooral die, die ook overdag bereikbaar zijn en niet alleen in de avonduren of de weekenden.”
Vanaf 10.00 uur werd er vrijwel constant gevaren. De Zeemanshoop had zaterdag assistentie van voormalig reddingboot Carlot met als schipper Bressiaander Adrie Kosten. Alleen tijdens de spectaculaire reddingacties van een SAR helikopter uit Rotterdam bleven de schepen even aan de kant. Als eerste ging opstapper Tim Meeusen te water. Hij werd met spoed opgetakeld uit de haven en netjes op de visserssteiger op het droge gezet. Er was volop applaus voor de redders uit de lucht en die op het water door de vele belangstellenden aan de kant.
aknrm2

Die laatsten hadden ook tijdens het wachten op een tochtje met de reddingboot de hele dag volop vertier. De brandweer Breskens gaf een aantal demonstraties, er was een autoschadebedrijf met een kantelsimulator van Veilig Verkeer Nederland, het Visserijmuseum was, evenals de KNRM zelf, present met een kraam, er was koffie en thee met cake, de kinderen konden zich vermaken op een springkussen en, tot vreugde van velen, want het werd warm op de kaoje van Breskens, was er een wagen met heerlijke ijsjes!

aOpendagknrm

WV

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Veel belangstelling reddingbootdag

Geslaagd debuut Bresjes op Wielen

ageslaagddebut

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 mei werd in Breskens voor het eerst een foodtruckfestival gehouden, genaamd Bresjes op Wielen. Het werd een groot succes, want het evenement trok veel bezoekers naar het Spuiplein. 

Vanaf vrijdag- tot en met zaterdagavond was er volop drukte en vertier. Je zag niet alleen Bressiaanders, maar ook andere Zeeuws-Vlamingen en toeristen. Je boterhamtrommel kon je thuis laten, er was te veel eten om van alles wat te kunnen proeven. Met je broodje, zakje friet of andere lekkernij kon je onder een aangename temperatuur genieten van artiesten als de Vlissingse gitarist Hans van der Werf, the Blondes, The Blue Clay, de zusjes Gobeyn, Big Willem, de B&S band, Mister Miss, Schipper & Kruis en Vinyl Mobile.
Ook aan de kinderen was gedacht. Velen konden hun energie kwijt op de springkussens, kijken naar de poppenkast of meedoen aan andere leuke activiteiten.

RC

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Geslaagd debuut Bresjes op Wielen

Werkzaamheden aan buitenkant ‘t Killetje

aWerkgebied Killetje 2017Afgesloten werkgebied ’t Killetje.

In mei zijn de werkzaamheden aan de buitenzijde van ’t Killetje begonnen. Vanwege de veiligheid zal deze plek aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust ten westen van Breskens dan niet toegankelijk zijn voor publiek. 

’t Killetje is de naam van de locatie waar de getijdenduiker van Waterdunen is gebouwd. Via een oude doorgang in de dijk werd al jaren het overtollige water uit de achterliggende polders naar de zee afgevoerd. In de nieuwe getijdenduiker stroomt het polderwater door een van de vier kokers. Als het project Waterdunen straks klaar is, zal zeewater via de drie andere kokers het gebied in- en uitstromen. Het zeewater zal veel sneller stromen dan het afvloeiende polderwater. Dit kan leiden tot erosie van de bodem aan de zeezijde van ’t Killetje. Om te zorgen dat de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komt, worden er nu maatregelen genomen om de bodem te beschermen.
Aan de zeezijde wordt de bodem van ’t Killetje verdiept. Vervolgens wordt het afgegraven deel beschermd met een laag stortsteen die wordt gelegd op zink- en kraagstukken. In totaal wordt zo’n 12.000 ton stortsteen aangevoerd.
Ook boven water moet er het een en ander gebeuren. De westelijke nol wordt een stukje ingekort, zodat de uitstroomgeul in één lijn met de getijdenduiker komt te liggen en het water makkelijk wegstroomt. Ten slotte worden de golfbrekende palenrijen iets verzet.
De werkzaamheden bij ’t Killetje vinden hoofdzakelijk plaats aan de buitenzijde. Helaas kunnen de uitvoerders niet voorkomen dat omwonenden en bezoekers van de kust er toch iets van zullen merken. Vanwege de veiligheid zal ’t Killetje worden gesloten voor publiek. Zowel aan landzijde als op het water zal het werkgebied niet openbaar toegankelijk zijn. Zwemmen in en langs ’t Killetje is ook niet toegestaan. Bezoekers kunnen wel gebruik maken van het vorig jaar aangelegde fietspad over de kruin van de dijk. Ook de Panoramaweg blijft gewoon open. Hetzelfde geldt voor de strandopgang ten westen van ’t Killetje.
Het voordeel van deze locatie is dat het benodigde materiaal voor de bodembescherming grotendeels over het water wordt aangevoerd. Wanneer er toch transport over land nodig is, zullen de vrachtwagens via de Langeweg, buiten de bebouwde kom van Breskens en de Slikkenburgseweg-Zandertje binnen het bouwterrein Waterdunen naar ’t Killetje rijden. Vervolgens rijden ze via de Panoramaweg, de Nieuwe Slikkenburgseweg en de Langeweg het gebied weer uit.
’t Killetje is onderdeel van de zeewering en daarom moeten de werkzaamheden buiten het stormseizoen (1 oktober tot 1 april) gebeuren. De aannemer is begin mei met de werkzaamheden gestart die in het totaal ongeveer vijf maanden in beslag nemen. Hierdoor is ’t Killetje tot het najaar van 2017 afgesloten. De wegtransporten van kleiner materiaal zullen verspreid over deze periode plaatsvinden. Ook tijdens de bouwvak gaan de werkzaamheden gewoon door. Omdat ’t Killetje aan open water ligt, zal er getijdenafhankelijk worden gewerkt.
De bodembescherming van ’t Killetje wordt uitgevoerd in het kader van het project Waterdunen. Als regievoerder heeft de Provincie Zeeland de beheerder Waterschap Scheldestromen opdracht verleend voor de werkzaamheden. Van den Herik Kust- en Oeverwerken is de aannemer die de werkzaamheden uit zal voeren.

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Werkzaamheden aan buitenkant ‘t Killetje

Concert Seniorenorkest in Hooge Platen

aIMG_7051

Jaarlijks brengt het Zeeuwse Seniorenorkest een bezoek aan Hooge Platen. Op dinsdagmiddag 2 mei vond deze uitvoering plaats. Vanaf 14.30 uur gaf het orkest een gevarieerd aanbod aan leuke en bekende nummers. De grote zaal was goed gevuld.

RC

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Concert Seniorenorkest in Hooge Platen

Herdenking 4 mei

aHerdenking

Het was koud en kil op 4 mei op de Algemene Begraafplaats aan de Ringlaan. Het doet goed dat er toch ieder jaar nog belangstellenden naar de herdenking komen. Namens de gemeente Sluis was wethouder Peter Ploegaert er om de aanwezigen toe te spreken. Hij sprak de volgende woorden:

“Vandaag staan we in heel Nederland stil bij de oorlogsslachtoffers. Ook in Breskens herdenken wij allen, burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
Vrijheid geef je door. Dat is het thema dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft uitgekozen voor deze herdenking. Het accent ligt in 2017 op de kracht van het persoonlijke verhaal. Ook vandaag wordt de vrijheid op de proef gesteld door groeperingen die zich schuldig maken aan aanslagen, martelingen, slavernij en massamoord. Daarom moeten we die vrijheid stevig omarmen. Een open en democratische samenleving moet bij confrontatie met het kwaad haar principes, waarden en morele oriëntaties nooit opgeven.
In Breskens staan we in het bijzonder stil bij de burgers en militairen die hier en in de rest van de gemeente Sluis zijn omgekomen. We denken aan het leed van de slachtoffers, het verdriet van de mensen die zij achterlieten en de verwoestingen die werden aangericht We staan ook stil bij de veerkracht de moed en de overlevingsdrang die nodig waren om het dorp en de samenleving weer op te bouwen. Laten we die verhalen blijven delen.”

WV

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Herdenking 4 mei

Activiteiten in Breskens

aBresjesopwielen

De Bedrijfsbelangenvereniging Breskens (BBVB) werkt sinds kort samen met de Breskense Dorpsraad en organisatiebureau Euromarkt Sint Christoffel om samen meer ‘leven in de brouwerij’ te kunnen brengen. Voor dit jaar is er een flinke lijst met evenementen samengesteld, waarvan de eerste inmiddels achter de rug zijn. Dat waren de Paasmarkt, Koningsdag en Bresjes op Wielen.

Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten op het programma:
5 juni: pinkstermarkt;
11 juni: braderie;
14 juni: landelijke kinderstraatspeeldag;
18 juni: markt door Organisatiebureau West-Zeeuws-Vlaanderen;
6-9 juli: kermis;
20 juli: braderie;
24 juli: jaarmarkt;
30 juli: braderie;
4-6 augustus: Visserijfeesten;
17 augustus: braderie;
24-27 augustus: Breskens Sail;
3 september: braderie;
17 september: Static Autoshow;
1 oktober: markt met dierendag door Organisatiebureau West-Zeeuws-Vlaanderen;
15 oktober: mosseldag;
18 november: intocht sinterklaas;
17 december: kerstmarkt.

Diverse items worden in de komende tijd verder uitgewerkt. Bij al deze attracties komt een springkussen voor kinderen te staan. Indien nodig zal het plein achter de PLUS worden gebruikt. Behalve op zondag zullen ook op donderdag markten worden gehouden. De opbrengst van deze markten komt terug naar Breskens, onder meer voor de aankleding tijdens de feestdagen, zoals meerdere kerstbomen.

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Activiteiten in Breskens

Originele schilderijen Gerard van Grieken

agrieken

In de zomer van 2008 schonk kunstenaar Gerard van Grieken de originele schilderijen, vervaardigd als covers voor jubileum- en kerstedities van Op Bresjes aan de stichting Op Bresjes. Dankzij een gulle (anonieme) ondernemer uit Breskens konden we deze door Freddy’s Doe-Het-Zelf Markt laten inlijsten. De negen schilderijen kregen, dankzij de medewerking van Luc Weemaes, toenmalig locatiemanager van Hooge Platen, een plekje in de gang naar de intramurale afdeling.
Nu hebben we besloten deze werken te verkopen. Het zijn heel bijzondere, unieke schilderijen, speciaal vervaardigd naar aanleiding van de door Frans Meijaard geschreven, vaak hilarische en historische kerstverhalen. Ze zullen niet misstaan in een kantoor, een openbare ruimte of gewoon thuis op een mooie plek. Wie weet, misschien heeft de gemeente Sluis interesse en praten we hier over toekomstig cultureel erfgoed?
De prijs is nader te bepalen, maar elk aanvaardbaar bod wordt nader bekeken. Op is op, er zijn nu nog maar acht over, waarvan er nog eentje zoek is. Wij zullen de schilderijen afleveren, inclusief het bijbehorende verhaal. De komende weken is steeds een aantal van de covers te zien voor het raam van Grote Kade 32. U kunt uw bod doen bij ondergetekende (zie ook colofon).

WV

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Originele schilderijen Gerard van Grieken

Groep 4 OBS bezoekt De Karrekasse

aOBS Karekasse

Groep 4 van de OBS is naar Nieuwvliet geweest, waar het een bezoek aan museum De Karrekasse bracht. 

Allereerst moesten de kinderen een sommetje oplossen: hoeveel is 2017 min honderd? De kleding die ze aan mochten was namelijk honderd jaar oud, dus? “1017!” riep iemand. Dat was wel heel erg lang geleden. Uiteindelijk mochten de leerlingen een deel van hun hedendaagse kledij verruilen voor de kleren van hun overovergrootouders.
“Nee, geen pet!” De jongens waren niet allemaal even fanatiek, maar vonden het uiteindelijk toch wel stoer. De meisjes keken een beetje vreemd naar de schorten met de vele linten en de gehaakte mutsjes, maar als dames uit de 21e eeuw paradeerden ze even later trots met hun lichtblauwe schortjes. Dat hun juf Loes uiteindelijk ook nog in ‘pak’ moest en steeds dikker werd met maar liefst vier rokken aan en met een zak vol heerlijke pepermuntjes om uit te delen, maakte de verkleedpartij compleet.
Daarna ging het naar museum De Karrekasse – terug in de tijd.

WV

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor Groep 4 OBS bezoekt De Karrekasse

In memoriam: Omer Gielliet

aDSC_0254 1Foto: Ton Bakker

Omer Gielliet is niet meer. Zondag 7 mei overleed de pastoor, schrijver en kunstenaar op de leeftijd van 91 jaar, precies een week voor zijn 92e verjaardag. Hij genoot een enorme bekendheid, had veel charisma en een groot hart.

Omer Gielliet (Biervliet, 14 mei 1925) werd op 21 augustus 1967 kapelaan te Groede en werd er tevens belast met de zielzorg te Breskens. Een jaar later, op 13 december 1968, werd hij ‘vaste’ kapelaan van Breskens. Het klikte van meet af aan tussen de Bressiaanders en Gielliet, die zich in de loop der jaren ontwikkelde tot een gerespecteerde persoonlijkheid. Met zijn beelden maakte hij de H. Barbarakerk ‘wereldberoemd’. Van heinde en ver kwamen de belangstellenden naar Breskens om naar de bijzondere kerk met zijn kunstwerken te komen kijken.
Omer Gielliet hield zich niet alleen bezig als priester en kunstenaar. In de loop der jaren schreef hij een twintigtal boekwerkjes, gedichten, beschouwingen, reisverslagen. Hij maakte zich ook zorgen om het milieu en was een van de initiatiefnemers van Redt de Schelde. Ook bekommerde hij zich om de asielzoekers. Mensen die uit hun land waren gevlucht werden door Omer gastvrij met open armen ontvangen. Hij zette zich volledig in om die mensen een toekomst in hun leven te geven.
Met het overlijden van Omer verliest ons dorp ongetwijfeld zijn bekendste inwoner.

 

Geplaatst in Algemeen | Reacties staat uit voor In memoriam: Omer Gielliet

De Schakel, 451

schakel70

Kon. Mij De Schelde komt naar Breskens
Van de Kon. Mij De Schelde te Vlissingen werd vernomen, dat één harer afdelingen naar Breskens overgebracht zal worden. Aanvankelijk zal met c.a. 75 man begonnen worden. Het overbrengen van een volledige afdeling van De Schelde opent voor onze gemeente en voor geheel West Zeeuwsch-Vlaanderen wijde vooruitzichten. Het begin van industrialisatie van onze streek wordt met deze vestiging ingeluid.
Naar wij vernemen zullen c.a. 25 à 30 man uit Breskens of uit de andere West Zeeuwsch-Vlaamse plaatsen in de gelegenheid worden gesteld om in Vlissingen een scholingscursus van enkele maanden te volgen. Zij maken dan, indien het bedrijf te Breskens begint (wat nog dit jaar zal geschieden), daarvan als vakkundig personeel de kern uit.
Ongetwijfeld zullen velen deze gelegenheid aangrijpen om zich voor de scholingscursus op te geven en om zodoende voor de toekomst verzekerd te zijn van geregeld, vast werk, pensioenverzekering, enz. Het spreekt vanzelf, dat het Gemeentebestuur van Breskens er het zijne toe bijdragen zal om de vestiging van De Schelde fabriek zo spoedig mogelijk tot een feit te maken. Het zal o. a. voor huisvesting der arbeidersgezinnen zorgen.

Redactie

Gebroeders Verduijn’s Dropsfabriek hoopt half augustus ook weer aan het draaien te gaan!
In een onderhoud, dat wij één dezer dagen met de heer J. Verduijn, directeur der n.v. Gebr. Verduijn’s Dropsfabriek, mochten hebben, deelde deze ons mede, dat met de bouw van een noodfabriek een aanvang is gemaakt.
Deze fabriek zal komen te staan op de oude plaats aan de Nijverheidsstraat. Verder deelde hij mede, dat zij hopen half Augustus met draaien te kunnen beginnen, en wel zeer belangrijk voor Breskens is de uitlating van de directeur, dat deze industrie aan 10 gezinnen werk zal verschaffen.
De producten welke vervaardigd zullen worden zijn: suikerwerken, caramels, toffe’s, enz., terwijl er ook gedraaid zal worden voor de export, zodat ook deze industrie haar bijdrage zal leveren aan de verbetering der deviezenpositie van Nederland.
Over de medewerking der nevenbedrijven uit Holland, met zijn zo zwaar gedupeerd bedrijf liet de directeur zich erg teleurstellend uit. Hij zeide o.m. dat hoewel de toewijzingen aanwezig waren, z’n orders de laatste maanden bij collega’s in Holland niet uitgevoerd werden. Hieruit moge weer blijken, hoe weinig begrip er bij fabrikanten van over de Schelde is voor de vele moeilijkheden, waarmede de collega’s in de getroffen gebieden te kampen hebben.
Verder kon de directeur ons nog mededelen, dat plannen voor belangrijke uitbreiding in bewerking zijn en dat in verband hiermede de heer van Amerom, verbonden aan het Streekbureau, hem in een bespreking had toegezegd dat, indien deze plannen verwezenlijkt worden, de materialen hiervoor benodigd aanwezig zullen zijn.
Wij juichen het weer op gang brengen van de Dropsfabriek van harte toe en hopen dat deze industrie – evenals de komst van “De Schelde” in Breskens – er het hare toe zal bijdragen ter bespoediging van de komst der nieuwe binnenhaven in onze gemeente.

Nieuws
Naar aanleiding van de oproep voor prsoneel voor het alhier te vestigen bedrijf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, hebben wij vernomen dat de aanmeldingen de verwachtingen verre heeft overtroffen, namelijk 45 personen.
– Bij het inladen van bomen in een schip op de haven alhier, is Woensdagmorgen een ongeluk gebeurd, door dat een boom uit de takel viel en terecht kwam op twee mensen die in het ruim bezig waren, n.l. P.A. en J.Q. Laatstgenoemde liep slechts lichte verwondingen op, maar dhr. A. moest op medisch advies naar zijn woning vervoerd worden;
– Voor het bouwen van een ontvanggebouw met koetshuis en lijkenhuis op de Algemene begraafplaats alhier, werd ingeschreven door:
Fa. Reindersma & Zn., Souburg ƒ 19.700; N.V. Ned. Bouwsyndicaat, Den Haag; ƒ 19.440; Fa. W.A. de Vlieger, Breskens ƒ 17.950; Fa. Iz. Vergouwe, Breskens ƒ 15.100.
IJzendijke – Na een onderbreking van verscheidene jaren in verband met de oorlogsomstandigheden, is de vereniging “Gemeentebelang” alhier weer voornemens met Pinksteren een wielerwedstrijd te organiseren.
Daar de wedstrijd is opengesteld voor liefhebbers zal er zeker op goede belangstelling kunnen gerekend worden. Het parcours, zal bestaan uit 16 ronden van 6 km.
Schoondijke – Het heeft Zondag j.l. het echtpaar J. v.d. Broecke-van Nest bij gelegenheid van de viering van hun 65-jarig huwelijkfeest niet aan belangstelling ontbroken. De beide oudjes, ofschoon 91 jaar oud, zijn nog zeer kras. De muziekvereniging bracht een serenade, waarbij de voorzitter, de heer J.A. Cransberg de jubilarissen feliciteerde. Ook de waarn. burgemeester Mr. K. Hoeksema deed van zijn belangstelling blijken. Een familielid dankte allen voor de belangstelling.
Oostburg – Zaterdagmiddag kwam de Mij. tot bevordering van Ooft en Tuinbouw alhier in vergadering bijeen in café De Vuijst. De voorzitter de heer L. van Dijk deelde o.a. mede, dat door gebrek aan een leerkracht er geen gelegenheid was geweest tot het geven van een tuinbouwcursus.
Daar het bestuur besloten had en-bloc af te treden, werd een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit de heren : L. v. Dijk, Schoondijke; M. Maas, Biervliet; D. Haak, Groede; A. Hoolhorst, Oostburg en A. Lako, Zuidzande.
Bovendien zal elke afdeling vóór 1 Juli a.s. uit zijn midden één lid ter toevoeging aan het bestuur moeten aanwijzen.
Daar de tijd van voorbereiding te kort werd geacht, besloot men dit jaar geen tentoonstelling meer te organiseren. Het bestuur zal echter plannen uitwerken om het volgend jaar, daar dan de Mij. 70 jaar bestaat en ook H.M. de Koningin alsdan haar 50-jarig regeringsjubileum hoopt de vieren, een tentoonstelling te houden.
Uit het vorenstaande blijkt dus dat de Mij. weer voornemens is in de toekomst zijn volle activiteit de ontplooien, alhoewel het werk toch allerminst heeft stil gelegen.
Groede – Voor de grote Wandeltochten door West Zeeuwsch-Vlaanderen op de a.s. 2e Pinksterdag, die georganiseerd worden door de Athletiekvereniging West Z.-Vlaanderen, afd. Groede, heeft de deelname reeds die van het vorig jaar overtroffen. Met medewerking van de bekende Signaalafdeling van “Achilles” uit Middelburg en mooi weer belooft het een mooie dag te worden.

WV

Geplaatst in De Schakel | Reacties staat uit voor De Schakel, 451

Oude beelden: Pier den Draaier, 451 + reactie 449

oudefoto2

Het verhaal van Piet Monjé werd in oktober 1953 in De Schakel gepubliceerd. Toevallig kwam ik in het bezit van een fraaie tekening van Piet Monjé, ook wel Pier den Draaier genoemd. Een goede gelegenheid om dit verhaal over Pier in Op Bresjes te plaatsen, samen met een foto uit het boekje “Kent u ze nog… de Bressiaanders” van Jaap Keijmel uit 1977. In De Schakel stond de volgende tekst:

Nog heel jong moest Piet er al op uit met de mand vol sinaasappels. En zwaar was de mand, als Piet er de deur mee uitstapte om de kopers met kracht van rede te gaan overtuigen van de fijne kwaliteit van zijn waar. “Spul”, volgens Piet. Eigenlijk te mooi en te sappig om tien ervan te geven voor een kwartje. “Dan niet doen, jong”, hield ik hem soms voor. Doch het aanbod gold slechts voor mij persoonlijk, maar hij zei: “omdat ik het was!” Maar ik verdacht Piet er sterk van, dat hij anderen eveneens dergelijk verleidelijk aanbod deed: “omdat zijn het dan waren.”
Zo kreeg Piets jonge lichaam, dat scheef hing als tegenwicht van de zware vracht ter anderer zijde, allengs verlichting. De haven was Piets beste operatieterrein, want ook schippers en visserslui hielden van een sappige beet. Soms tikte hij ook een handjevol dampende garnalen, juist uit de pot, op de kop. Dan stond de mand verlokkende zuidvruchten aan dek, in ’t gangboord van een tjalk of hoger op de ‘gording’; doch veilig. Dat niemand zonder toestemming van de jeugdige koopman een appel nemen zou, was de ongeschreven wet van de haven.
Was schrijver eens niet afnemer, dan steeg soms het aanbod tot elf voor een kwartje en toonde ik Piet het laatje waarin nog exemplaren aanwezig waren van zijn vorige leverantie. Maar ja, bij zijn vertrek, was zijn last toch weer het gewicht van elf ‘appelsienen’ lichter.
Een echte snaak was Piet, die door zijn rappe gezegden, niet van humor ontbloot, op zijn 10- tot 12-jarige makkers – en dat waren er velen – indruk wist te maken.
Piet werd ouder. De appelsienen had hij al lang vaarwel gezegd. Hij ging de baan op als commissionnair in vee, handelde later zelfstandig in paarden, deshalve hij vaak op mijn kantoor kwam om zijn viervoeters aan te geven ten vervoer. Dan vroeg hij met een zijdelings gebaar naar de klerk, destijds een piepjong kereltje, of hij dezen een fooi geven mocht.
Ik antwoordde, dat een kwartje ten deze wel aardig zijn zou. ‘t Werd een gulden, daar de klerk volgens Piet “ook zijn kinderen moest kunnen kweken.” Piet had nu eenmaal een goed hart “onder de ruwe bolster”, om een ietwat versleten terminologie te bezigen.
‘t Was oorlog… Breskens zuchtte mede onder de bezetting. Een buurmannetje van Piet, verdacht van ondergronds werk, had een hoop spullen in huis, die niet mochten gezien worden vooral niet door de Grüne Polizei. En juist deze waren op pad naar het buurmannetje, zoals een ijlbode buiten adem kwam boodschappen. Wat te doen? Er zat niet anders op, dan de hele santekraam zo vlug mogelijk weg te stoppen in het huis van Piet. De groenen verschenen, vonden niets, maar wilden ook wel eens een kijkje nemen in Piets woning. Echter werden zij daar met een trommelvuur van vloeken ontvangen. Hen aanziende met ogen als pistolen informeerde Piet op zijn speciale manier, of de heren mogelijkerwijs “van hun bed …. r af waren”. Aan zijn loyaliteit twijfelen – hoe bestond het!? Hij zou daar wet eens eventjes met hun bazen willen over praten. Volgde weer een ratelende reeks van krachttermen. Na zulk een volle laag leek het de lomperds het beste maar af te houden. Piets psychologisch overwicht werd behoorlijk aangevoeld.
Aldus was het gevaar voor buurmannetje bezworen – en voor Piet. Zo een beetje op het kantje af smaakt een zege toch maar het best.
September ‘44. Breskens dreunde door het ontzettende bombardement. Sidderend schrompelde het ineen. Onder de talrijke doden was ook Piet. Op het haventerrein troepte het vluchtende Herrenvolk te samen, tot op het laatst alle paarden requirerend. Niets ontziend was Piet er heen getrokken. Misschien kon hij er van zijn dieren nog een paar verdonkeremanen… Een bom doodde hem. Te midden van zijn paarden…

L.B.

L.B. stond voor Leonard Adriaan Jilles Bootsgezel, 6 december 1878 – 5 april 1962. Leen was commissionair bij de Provinciale Stoombootdiensten in Breskens en woonde aan de Haven Westzijde. Er zijn van zijn hand de volgende boeken uitgegeven: bij Drukkerij Smoor & De Hulster in Breskens, Van Braakman tot Zwin, de Uitgeverij W.K. Pieters in Oostburg, Het Landje van Kadzand, en tevens De Salsburgsche emigratie naar het Land van Kadzand in 1733. Leonard was niet getrouwd. Hij woonde samen met zijn zus Koosje.

WV

Oude beelden Op Bresjes 449

oudefotoschoolfoto

Heel veel ‘lieve’ Bressiaandertjes op een foto, maar waar is de opname gemaakt? Dankzij meedenkende lezers van Op Bresjes (Jaap Keijmel en Wally Morel) weten we nu meer over deze foto. De kinderen staan voor de Vrije Evangelische Kerk in de 3e Zandstraat. Iedere zaterdagmiddag kwam er een aantal leden van het Leger des Heils uit Vlissingen naar Breskens om de kinderen bezig te houden. Op de foto onder meer de moeder van Sjaak Fenijn, maar waar? Het zijn er best veel.
Meer over de foto van de busreis (Op Bresjes nummer 450) in de volgende uitgave.

WV

Geplaatst in Oude Foto's | Reacties staat uit voor Oude beelden: Pier den Draaier, 451 + reactie 449

Ondernemende Bressiaanders: 451

Makelaardij Tournois

tournois 2

Een huis kopen of verkopen is een ingrijpende gebeurtenis, moet goed overdacht en vooral goed begeleid worden. Daarvoor is een ervaren, vakbekwaam makelaar een noodwendigheid.

Emile Tournois van Tournois Makelaardij heeft ruim twintig jaar ervaring op dit gebied. Al in 1995 was hij actief als, toen nog, bemiddelaar in onroerend goed. “Sindsdien is er veel veranderd”, vertelt hij. “Niet alleen heb ik diploma’s gehaald, zowel als makelaar als ook als taxateur, ook de eisen die aan ons gesteld worden zijn aangescherpt. Makelaar is geen beschermde titel meer. Wij, de gediplomeerde makelaars, staan nu vermeld in een register van Vastgoedcert. Tevens ben ik lid van de branchevereniging NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dit register kan iedereen raadplegen om er zeker van te zijn niet met een malafide zaak in zee te gaan, maar met een betrouwbaar en kundig iemand. Daarnaast staan we nu ook als taxateur in een speciaal register vermeld, bekend onder de naam NRVT. Hiervoor moeten de nodige examens gedaan worden. Een aankomend taxateur moet nu in een, voor hem of haar, onbekende omgeving, drie panden taxeren. Daarna moeten er voor een examinator en twee makelaars vragen beantwoord worden en moet de door de aankomende taxateur zijn stelling, zijn bepaalde waarde van de panden, onderbouwd worden. Onze medewerkster Marijke Aarnoutse, kandidaat makelaar, is nu hiervoor aan het leren. Dit wordt extra zwaar omdat dit in een voor ons onbekende omgeving moet gebeuren. Dit mag niet in Breskens! Wij willen straks hier op ons kantoor beschikken over twee geregistreerde taxateurs om de continuïteit te waarborgen. Daarnaast moeten wij, makelaars en taxateurs, ieder jaar studiepunten behalen.”
“Betreffende de taxatierapporten is ons kantoor gecertificeerd om NWWI taxaties uit te voeren. NWWI betekent Nederlands Woning Waarde Instituut. Dit mag in een straal van twintig kilometer rond ons kantoor en alleen taxateurs die dus aan die strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen deze waardebepalingen uitvoeren. Het zijn taxatierapporten die volgens duidelijke richtlijnen opgesteld worden. Vaak, of meestal, in opdracht van een bank”, weet Emile. “Deze worden bijvoorbeeld altijd gevraagd als een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NGH) wordt afgesloten. Dit rapport wordt voorzien van een elektronische handtekening. Er kan dus later niets meer in veranderd worden.”
Wie een huis te koop aanbiedt via een makelaar, kan ervan verzekerd zijn dat er alles aan gedaan wordt om zijn pand snel en tegen een reële prijs te verkopen. “Wij geven eerst een vrijblijvend verkoop advies”, aldus Emile. “Gaat de klant met ons verder, dan wordt er een dossier gemaakt, wordt de vraagprijs vastgelegd en kijken we wanneer het pand beschikbaar is. Verder wordt er gekeken naar de dingen die eventueel achterblijven voor de koper. Daarbij denken we aan zonweringen, buitenverlichting, gordijnen en meer. Alles moet zowel voor ver- als koper duidelijk zijn. Daarnaast geven wij tips aan de verkoper om nog een aantal kleine verbeteringen aan te brengen om zijn pand beter te presenteren. Er worden foto’s gemaakt, desgewenst door een professionele fotograaf en dan gaat het balletje langzaam rollen. We voeren de woning in, in het Realworks systeem, het uitwisselingssysteem van de NVM, we plaatsen het op Funda, een Belgische site, op onze eigen site, in onze etalage, enzovoort. We werken verder met alle beschikbare social media, zoals Facebook, Twitter en YouTube. Woningzoekers kunnen zich bij ons aanmelden en worden dan als eerste op de hoogte gebracht als er een pand in de verkoop is gekomen. Is een koper gevonden, dan wordt de koopakte door ons opgesteld. Lijst van zaken, bestemmingsplangegevens en een rapportage over de bodemgesteldheid worden toegevoegd. Voor de uiteindelijke levering bij de notaris wordt het huis nog geïnspecteerd door de koper en worden de meterstanden genoteerd. Indien gewenst worden de benodigde verzekeringen afgesloten. Het is dus echt niet alleen maar verkopen wat wij doen, er hoort in ons vak veel service en begeleiding bij.”
De afdeling verzekering is een taak van zijn echtgenote Monique die hiervoor haar verzekeringspapieren gehaald heeft. Een goede zet, want een huis dat gekocht wordt moet tevens verzekerd zijn. Tevens hebben de twee vaste medewerkers Carmen Bakker en Jolanda Dieleman, die al jaren het team versterken, hun WFT (Wet financieel toezicht) basisdiploma gehaald en assisteren Monique met de verzekeringen. Vooral toeristen, Tournois Makelaardij is ook actief in de verkoop van vakantiewoningen, zijn blij dat het bedrijf een breed pakket aan diensten kan leveren en op ieder gebied professioneel advies kan geven.
“Er is altijd een golfbeweging geweest in de huizenmarkt”, weet Emile. “De verkoop loopt momenteel iets beter dan een aantal jaren geleden. Wie een geschikte woning wil kopen, vooral een zogenaamde starterwoning, moet haast maken. De markt is aangetrokken, de werkgelegenheid is verbeterd en de rente is laag. Wie wil kopen, moet het nu doen!”
Makelaardij Tournois bemiddelt ook bij verhuur van woningen.

WV

Geplaatst in Ondernemende Bressiaanders | Reacties staat uit voor Ondernemende Bressiaanders: 451

Keukengeheimen (9): 451

Kabeljauw uit de oven

“Dat is hem met de paplepel ingegeven”, is een Nederlandse uitdrukking, die in de Dikke van Dale te vinden is. Het betekent van jongs af aan ingeprent. Mario Nelisse geeft graag toe dat dit ook voor hem van toepassing is. “Ik groeide met mijn moeder op in de keuken en heb er nog steeds veel interesse voor.”

IMG_7281

Mario ging vissen op zijn zestiende. Eerst was hij nog iedere avond thuis, later bleef hij langer weg. Aangezien een vissersschip geen kok als bemanningslid heeft, moet een van de opvarenden deze taak op zich nemen. Het maken van een alledaagse maaltijd was aan boord een bijbaantje.
Tijdens het samenwonen en later zijn huwelijk met Jacqueline bleef Mario de kok in de weekenden en als hij roostervrij was. “Helemaal niets bijzonders”, zegt hij, “want met die eenvoudige Hollandse keuken is niets mis. Simpel blijft gewoon het lekkerst.”
Als Mario zin heeft in iets speciaals, gebruikt hij een van zijn vele kook- of receptenboeken. Bijvoorbeeld iets Grieks of Portugees. Ook het kijken naar een kookprogramma op televisie levert hem vaak de nodige inspiratie op, zoals bij de recente afleveringen van Pop-up.
Of hij voor twee personen of voor een heel gezelschap moet koken, maakt Mario niets uit. Zo bereidt hij bijvoorbeeld tijdens het Vechthanentoernooi van tennisvereniging De Boskreek, waar hij op een van de wedstrijddagen met kookmaat Adri Walhout aan het fornuis staat, een lekker gerechtje (scholrolletjes) klaar voor honderd of meer deelnemers. Hij vermeldt er bij dat het toen én slecht weer was én zij 111 porties maakten én er zelfs mensen speciaal voor kwamen eten.
Favoriet? “Ja”, zegt Mario, “dat blijft vis.” Tijdens zijn werkjaren in de vismijn zat hij natuurlijk dicht bij de bron, maar ook nu nog weet hij waar hij een lekker visje kan halen.
Gebruik je dan een recept? “Nee hoor, ik verzin zelf liever iets, al kijk ik af en toe wel eens in een kookboek om een idee op te doen.” Tijdens een vakantie in bijvoorbeeld Portugal let Mario goed op wat er op zijn bord ligt. “Die Portugese keuken vind ik echt een toppertje.”
Zijn meest favoriete gerecht is kabeljauw uit de oven met daarbij een opgefruit uitje en tomaat. Als zijn kleinzoon op visite is, zorgt Mario voor tongetjes. Van dat favoriete gerecht mogen onze lezers het recept wel hebben. Dat recept luidt:

Gebruik een vierkante ovenschaal
3 à 4 rijpe tomaten
150 à 200 gram kabeljauw per persoon (dikke plakken)
Leg de kabeljauw in het midden van de beboterde schaal

De uitjes snipperen, fruiten en daarna naast de kabeljauw leggen
Leg de tomaten naast de kabeljauw
Even in de olie bakken met peper en zout
De schijven moeten smeuïg worden (zacht)
Het velletje eraf doen
Bovenop komen de uitjes
Op elk stukje kabeljauw roomboter smeren
Licht afdekken met paneermeel
Grillstand 1 voorverwarmen
Schaal in oven en magnetron erbij op 360 graden
Vervolgens in de oven zetten op grillstand 1
Vervolgens in de magnetron op 360 graden gedurende 12 minuten
(afhankelijk van de dikte van de vis)
Naar believen een fijn gesneden lente-uitje erbij en/of enkele garnaaltjes erover
Opdienen met gebakken aardappels en salade (Mario’s voorkeur…)

RC

Geplaatst in Keukengeheimen | Reacties staat uit voor Keukengeheimen (9): 451

Beste Sakke, 451

Wa’ d’èn wudd’r voar’ghe weeke henoat’n op de Keipad. Da’ was weer ’n kji’ wa’ d’and’rs eeh. Wudd’r an van die foedtruks nog nwoait hezien en vroeh’n ons eigh’n af of je dao’ wè’ lekk’r zou kunn’n eet’n. A je leest da’ t’r ’n foedtrukfestival komt, dan dienk je toch an van die hroate vrachtwaoh’ns eeh. En an ‘k an vrachtwaoh’ns dienk, dan dienk ‘k an dieseloalie en a die smerighe uutlaothass’n die a die branstof proaduseert.
Nji, ons trok da’ nieuwe ev’nement jillemao’ nie’. Wudd’r waor’n oek jillemao’ nie’ van plan om dao’nao’ toe te haon, mao’ omda’ onze nieuwshier’gheid ’t uuteind’l’k toch won, waor’n wudd’r d’r op d’njist’n dag a bie. Leut’g dan wudd’r da’ vonn’n. Zwoa leut’g, dan wudd’r de dag daorop d’r wee’ nao’toe hewist zien.
Jamm’r da’ judd’r die daogh’n in D’n Bosch zaot’n. Èn de bosse boll’n judd’r hesmaokt? ‘k ‘Oap’n a ze beet’r hevall’n zien dan de voar’ghe kji’, maor ‘k dienk nie’ da’ je dao’voa’ wee’ ’n paor van die Vietnamese loempiao’s ‘heet’n èn, wan’ da’ kun’ je noe niet direct ’n amuse voa’ zwoan lekk’re Bosse bolle noem’n.
Bosse boll’n waor’n d’r op Bresj’s nie’ bie da’ foedtrukfestival, mao’ wè’ ’n jilleboel and’re lekk’re dieng’n. An’k judd’r was zou ‘k volh’nd jaor hewoan tuusbluuv’n an ze da’ wee’ orgaoniseer’n. ’t Is nie’ aljinn’g lekk’r, mao’ ja kom nog ’n kji’ ’n bekend’n teehj’n oek.

De nèst’gheid eeh,
Arjaon

Geplaatst in Sakke en Arjoan | Reacties staat uit voor Beste Sakke, 451

Sportief, 451

Nieuwe kleedkamers

VV Breskens ging verhuizen. De locatie aan de Rijksweg zou na vele jaren verlaten worden en de vereniging zou voortaan haar wedstrijden spelen op de nieuwe velden aan de Sportlaan, vlakbij de boot. Hier graasden door de week geen schapen die in het weekend van het veld moesten, terwijl ook hun uitwerpselen niet meer door terreinknecht Arjaan Jansen opgeruimd moesten worden. Bovendien was de vereniging nu een veld rijker en dat kwam vooral op zaterdag goed uit. Niet alleen was het dan makkelijker om twee wedstrijden tegelijk te plannen, maar ook de korfbalvereniging kon hier gebruik van maken.
Tijdens een algemene ledenvergadering vertelde de voorzitter uitgebreid over de nieuwe plannen. Met gepaste trots bracht hij de aanwezig leden op de hoogte wat ze allemaal konden verwachten op de nieuwe accommodatie. Over de kleedkamers kon hij echter geen uitgebreide informatie geven.
“Komen die er dan wel”, had een van de leden quasi ongerust gevraagd. Jazeker, er zouden kleedkamers komen.
“Zijn deze ook van douches voorzien?”
“Waarschijnlijk wel.”
”Hoeveel kleedkamers komen er eigenlijk?”
“Dat weet ik niet precies.”
Zo ging het nog even door. Een van de aanwezigen hoorde de vragen en de antwoorden aan. Ineens ging hij rechtop staan en kwam met het volgende voorstel: “Zou het niet beter zijn om de huidige kleedkamer mee te verhuizen naar de Sportlaan, dan weten we tenminste waar we aan toe zijn.”
Een luid gelach was de reactie van de vergadering, want iedereen wist dat de huidige kleedkamer een bunker was. Verhuis die maar eens naar een andere locatie…

Frans Meijaard

Geplaatst in Sportief | Reacties staat uit voor Sportief, 451

Dicteerubriek, 451

Mea (maxima) culpa [oe]!

Deze uitdrukking stamt uit het Latijn en wordt gebezigd in rooms-katholieke kringen en betekent als uitdrukking zoiets als: ik heb (ernstig) gezondigd en als zelfstandig naamwoord staat het voor schulderkenning (schuldbelijdenis).

Wat ik gedaan heb, was niet zó erg, maar toch. Ik schreef ooit in deze rubriek dat ik nooit in een restaurant zou gaan eten, waar ze ‘slibtong’ schreven in plaats van ‘sliptong’ [dat is juist: door het net slippen! Ook noemt Taaladvies het slepen, ze zijn gevangen met een sleepnet!] en nu heb ik dat toch gedaan. De naam van het restaurant laat ik weg: niet aardig om die wel te vermelden… Nog maar een keer het hele verhaal.

1) Van Dale: sliptong [bij afbreken: slip-tong], zelfstandig naamwoord, de-woord, v/m (voorkeur voor v), dus je mag deze met hij of zij aanduiden, meervoud: sliptongen, betekenis: bij vissers ondermaatse zeetong, pleonastisch voor slip 4 (een pleonasme is ‘dubbelop’ als groen gras, apk-keuring – in apk zit al ‘keuring’, oude grijsaard, bommoeder – bom is al bewust ongehuwde moeder, etc.): slip is al tong, dus sliptong is dubbelop.

2) VD, slip 4 (woord heeft nog drie andere betekenissen): znw., de-woord (v/m), mv. slips, betekenis: bij vissers ondermaatse tong 9.

3) VD, tong 9, znw., de-woord (v/m), mv. tongen, verkleinwoord tongetje, betekenis: platvis van de onderorde van de tongachtigen die in de zeeën om Europa en in de Oostzee aangetroffen wordt (Solea solea) – bij de Latijnse dieren- en plantennamen geeft het eerste woord met hoofdletter de hoofdsoort aan en de tweede met kleine letter de ondersoort, voorbeeld van een plant: Stephanotis floribunda, dat is de bruidsbloem -, synoniem: zeetong.

4) VD, slippie, znw., het-woord, mv. slippies, betekenis: bij vissers gebruikelijk voor sliptong.

5) VD, slibbewoner, znw., de-woord. mnl., mv. slibbewoners, betekenis: dier dat in het slib leeft – maar dat zijn dus geen (zee)tongen!!!

6) Groene Boekje, de groene taalbijbel: sliptong (m/v), mv. sliptongen, verkleinwoord: sliptongetje(s).

7) Alle Nederlandse woordenboeken vermelden sliptong, geen enkel slibtong!

8) Internet (overigens geen bron voor dictees …): 15.000 maal slibtong (fout dus) en 60.000 maal sliptong (goed).

9) Nou ja, als ik nou die restauranthouder nóg niet overtuigd heb …

Donderdagmiddag 22 juni, inloop 14.00 uur, aanvang 14.30 uur Groot Dictee Eede, café De Tol, De Tol 1, Eede, vlak bij de grens. Kosten: een overkomelijk aantal eurootjes. Opgave: leentfaar@zeelandnet.nl (ook voor korte taalvragen!).

RL

Geplaatst in Dicteerubriek | Reacties staat uit voor Dicteerubriek, 451

B.R.oedsels, 451

The Doors in het Ledeltheater

doors

Waarom en hoe ervaren we geluk? Naar het schijnt is het niet afhankelijk van het al dan niet hebben van een doel in je leven. Geluk is nauw verbonden met genieten. En genieten is nauw verbonden met voedsel, maar ook met de voortplanting. Het resultaat hiervan is te zien in de overbevolking die massaal aan vetzucht lijdt.
Met geluk kan je ook besmet worden. Dat overkwam me tijdens een concert van ‘The Doors, The Autenthic Tribute Band.’ Mijn verwachtingen waren eerder laag, want laat ons eerlijk zijn – voor degenen die het nog niet wisten – Jim Morisson is al lang dood.
Maar daar stond hij dan, eind april 2017, levendiger dan ooit in het stemmige Ledeltheater te Oostburg voor een zaal gevuld met overwegend grijze hoofden. Een publiek waarvan de hormoonspiegels der voortplanting reeds dramatisch laag gedaald zijn en soms ook remmend zijn gaan werken op het geluksgevoel. Geen nood, geluk kan men opwekken en intens herbeleven. Daarvoor moet men zich dus naar een concert van ‘The Doors Authentic Tribute Band’ begeven.
De zanger, die nog beter klonk dan de echte Jim, zweepte de toeschouwers op gang, geflankeerd door sterke muzikanten. Op de achtergrond projecteerde men levensgrote beelden uit de tijd van de authentieke Doors.
We werden met z’n allen betoverd door de muziek en de zinnenprikkelende beelden – wel jammer van de wierookgeuren, die waren toch iets te intens… Ik zit nog steeds te kuchen…
Als de jongens nog eens in de buurt zijn, ga ik opnieuw kijken, al was het maar om mijn ‘fire te laten lichten’ en even ‘door te breken through the other side…’ Het geluk zindert stevig na in deze ‘L.A. Woman’.

Groeten van een gelukzalige ‘Rider on the storm…’

B.R.

Geplaatst in Broedsels | Reacties staat uit voor B.R.oedsels, 451

EN PASSANT, 451

Afscheid Omer Gielliet

“Elk afscheid is de geboorte van een herinnering”, schreef en sprak de Spaanse kunstenaar Salvador Dali ooit (11 mei 1904 – 23 januari 1989). Zo zal het ook gaan met de op zondag 7 mei jl. overleden pastoor Omer Gielliet. Bekend en geliefd in de wijde omgeving van Zeeuws-Vlaanderen, Vlaams Vlaanderen, Zeeland en tal van andere delen van ons land. Bekend door zijn originele preken, dikwijls over de dingen van de dag en zaken die hem na aan het hart lagen. Zijn meer dan duizend beeldhouwwerken zijn voor altijd vastgelegd in het boek, Omer Gielliet in beeld, samengesteld door kunsthistoricus drs. Ton Bakker en gedrukt door drukkerij Durenkamp. Tegen een verslaggever van de NRC vertelde hij eens wie hij was: “Ik bin ik en anders nie.” De herinnering aan hem zal blijvend zijn in ons dorp.
Ter gelegenheid van zijn 87ste verjaardag werd een boek samengesteld, getiteld:
Omer Gielliet, uit het goede hout gesneden.
Omer Gielliet heeft zelf ook veel geschreven. Een aantal van zijn boeken: Ontworteling, Lief en Leed in India, Liplezen in het zand, Gaandeweg, Tussen twee paradijzen en Stil even.
Een van zijn gedichten uit het boek Liplezen in het zand heet:

Het Paalhoofd
(De palen zijn de apostelen in de beeldengroep voor de kerk.)
Eén twee
in de rij
in de rijen
lange rijen
droef of blije
geen partijen
al met al
maar altijd ’t zelfde
opgemeten
afgemeten
aangevreten
door de zee.
Zeetje
zeetje
zeede gij wà?
’k Wil u breken
’k zal u breken
ongebroken
weggedoken
blijven
staan.

Op het moment dat ik me voorbereidde op het schrijven van deze column over het naderende afscheid van onze huis-aan-huis krant Op Bresjes, kreeg ik een telefoontje met het bericht dat de pastoor was overleden. Vandaar dat deze column aan hem is gewijd.

Bochet,
een voorbijganger

Geplaatst in En passant | Reacties staat uit voor EN PASSANT, 451