Werkzaamheden Waterdunen 

agetijdenduiker

Ter voorbereiding op het versterken van het duin en het vernieuwen van het fietspad, wordt op het duin ten westen van ‘t Killetje gedeeltelijk de begroeiing verwijderd. Het uitzichtpunt (de witte container) op de Panoramaweg is weggehaald. Op deze plek wordt de bestaande dijk breder gemaakt met zand, klei en grond. Op de percelen ten zuiden van de Langeweg vinden de laatste graafwerkzaamheden plaats. Als deze werkzaamheden afgerond zijn, vervallen de verkeersmaatregelen bij de Langeweg grotendeels. Alle weggebruikers kunnen dan weer gebruikmaken van de Langeweg. De snelheidslimiet van 40 kilometer per uur blijft van toepassing en ook de transportroute blijft in stand. Komende winter gaat het graven tussen vakantiepark Schoneveld en de Slikkenburgseweg door, zolang het weer goed is en het terrein begaanbaar is.
In het kader van de kustversterking Waterdunen voeren waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat in de periode van 25 oktober tot en met 28 november zandsuppleties uit op het strand en binnen de dijk bij Waterdunen. De werkzaamheden vinden zeven dagen per week, zowel overdag als ‘s nachts, plaats. De pompen waarmee het water uit het binnendijkse zanddepot terug naar de zee wordt gepompt, maken geluid. Het is mogelijk dat u daar wat van hoort. De werkzaamheden worden in drie fases uitgevoerd:

Fase 1: 25 oktober tot en met 2 november: aanbrengen binnendijks zanddepot.
De 400.000 kubieke meter zand die nodig is voor de aanleg van het duin achter de dijk van de Panoramaweg, wordt vanuit de zee met een baggerschip aangevoerd en aan land opgespoten. Om zandtransport met vrachtverkeer van het strand naar het gebied te voorkomen, wordt het zand vanuit de zee rechtstreeks via buizen over de dijk gepompt en in een tijdelijk zanddepot gespoten. Dit zanddepot, gelegen tussen het Zandertje en de Puijendijk (zie 1 op afbeelding) wordt zo’n tien hectare groot en blijft enkele maanden liggen.

Overzichtsfoto werkzaamheden zandsuppletie

Fase 2: 3 tot en met 10 november: aanbrengen duin bij ‘t Killetje. Er wordt 137.000 kubieke meter zand opgespoten aan de westzijde van ‘t Killetje (zie 2 op afbeelding) voor de aanleg van het duin voor de kustversterking Waterdunen. 

Fase 3: 11 tot en met 28 november: strandsuppletie door Rijkswaterstaat. In deze periode wordt zand opgespoten tussen strandpaviljoen de Boekanier tot aan ‘t Killetje (zie 3 op afbeelding). 

Bovengenoemde planning is onder voorbehoud. Onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de werkzaamheden uitlopen en/of later starten. Tijdens de werkzaamheden kunt u op het strand en in zee recreëren. Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers.
Rondom de getijdenduiker wordt op dit moment gewerkt aan de gebouwen waar de technische installaties in komen. De wanden van de schuivenschacht zijn op hoogte en de ondersteuning voor het dak is aangebracht. De schuiven dienen om de hoeveelheid water te regelen die straks tweemaal per dag Waterdunen in- en uitstroomt. De bouw van het nieuwe gemaal vordert. Om straks het zoete polderwater af te voeren, worden de getijdenduiker en het nieuwe gemaal verbonden met een verbindingskoker. In de week van 22 tot en met 24 november wordt de bouwkuip van de verbindingskoker aangebracht. Het nieuwe pompenhuis is in aanbouw. Dit pompenhuis zorgt er straks voor dat het polderwater naar de Westerschelde gepompt wordt. Nadat het nieuwe pompenhuis in werking is gesteld komt het oude pompenhuis te vervallen.
De nieuwe duiker in de Puijendijk is afgelopen maand aangelegd. De oude duiker bij de rioolwaterzuivering Groede wordt gesloopt en verwijderd. De werkzaamheden duren tot half november. De nieuwe polderafwatering van Waterdunen is met deze laatste aanpassing gereed. De stremming van de Puijendijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer blijft van kracht tot half november. Aanwonenden kunnen hun woning wel met de auto bereiken. De omleidingsroute wordt met gele borden aangegeven.

Foto werkzaamheden provincie

De aannemers zijn op dit moment het krekenstelsel in het westelijke deel en het midden van Waterdunen aan het ontgraven. De kreken aan de zuidoostkant zijn grotendeels gereed. Hier worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor het tijdelijk beheer door Het Zeeuwse Landschap. Dit betekent dat die delen vanaf deze week worden ingezaaid met een grasmengsel. Het inzaaien met een grasmengsel gebeurt om ongewenste vegetatieontwikkeling tegen te gaan totdat in 2016 het zoute zeewater het gebied instroomt.
Op dit moment wordt er een munitieonderzoek uitgevoerd voor de aanleg van de nieuwe weg naar ‘t Killetje. Verder worden komende herfstperiode nieuwe bomen geplant langs de Nieuwe Slikkenburgseweg.
Tussen 13 en 25 oktober heeft een helikopter in opdracht van een aantal Zeeuwse organisaties boven het grondgebied van de gemeenten Sluis en Terneuzen gevlogen. Onder de helikopter hangt een sigaarvormig meetinstrument dat door middel van elektromagnetische straling de zoet-zoutverdeling in de ondergrond meet. Dit heeft niet specifiek met de ontwikkeling van Waterdunen te maken.
Voor informatie: tel. 088 2461470, e-mail: marjolein.kramer@scheldestromen.nl.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Afsluiting Kinderboekenweek 

aIMG_6467

Op woensdag 8 oktober sloot OBS Breskens de Kinderboekenweek feestelijk af. In de planning hiervan had de schoolleiding aan een kleurrijke optocht gedacht, maar een lichte herfststorm gooide zowel water als roet in het eten. Gelukkig staat naast de gebouwen van de OBS een ruime gymzaal. Die moest ruimte bieden aan meer dan driehonderd kinderen, een groot aantal ouders en grootouders.
Naast een zelfgebouwde ‘kar’ waren ook heel wat kartonnen dozen verknipt om als loopdozen te dienen. Muziekvereniging Breskens-Groede was zo vriendelijk een delegatie af te vaardigen waarin ook een aantal ouders en/of grootouders te herkennen waren. Door het langdurig spelen van polonaisemuziek hoefden de kinderen niet stil te staan en zij poseerden dan ook graag voor tientallen iPhones, kleine en grote camera’s.
Na afloop kon men in de koffiekamer oude kinderboeken kopen.

RC

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Markt met dierendag

aIMG_6426Dierenarts Geert de Bruijckere keurt een poes.

De toeristen op het Spuiplein waren zondagmorgen 5 oktober in de meerderheid tijdens de markt met als thema dierendag. Je hoorde veel Duits praten. Waarschijnlijk was een lang weekend daar de reden van. De kramen stonden zowel voor de terrassen als op het Spuiplein zelf. Behalve kleding, huishoudelijke artikelen en etenswaren waren er ook honden, ganzen, cavia’s en eenden te zien. Er was iemand die je hond keurde en/of gedragsregels leerde en ook dierenarts Geert de Bruijckere was present om onder andere piepkleine poesjes te keuren.

Als je alles gezien had, kon je op een van de terrassen onder het genot van een drankje mensen kijken.

RC

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Oplevering Goedertijt

aIMG_6584

Goedertijt is, zoals gepland, woensdag 15 oktober opgeleverd. De bewoners, hun familieleden en leveranciers konden aan de slag om de vertrekken verder bewoonbaar te maken. IJverig werden plafonds en muren geschilderen, vloerbedekking gelegd, vensterbanken gemaakt en vele andere werkzaamheden verricht.
Wat opviel was dat je regenwater in de gang zag staan, maar dat kwam door de (voorziene) open ramen in de gangen. In de komende edities worden de verdere ontwikkelingen gemeld.

RC

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Optreden muziekvereniging in Hooge Platen

aIMG_6525

Op maandagavond 13 oktober vond een optreden plaats van Muziekvereniging Breskens-Groede, onder leiding van dirigent Eric Provoost, in de grote zaal van Hooge Platen. Voorzitter Piet Brakman gaf in zijn inleiding aan dat het de bedoeling was geweest in de voorbije zomerperiode op te treden, maar vanwege allerlei praktische redenen was dit niet mogelijk gebleken. Hij beloofde de vele bewoners van Hooge Platen dit met een achttal mooie nummers goed te maken.
Voor de koffiepauze werden de nummers High Spirits, La Storia, La Vita e bella en Shalom Alechem ten gehore gebracht. Na de pauze volgden How to train your dragon, Glenn Miller parade, Slavenkoor uit Nabucco, The Second Waltz en The Centurion.
Warmande-gastvrouw Arianne Koster bedankte de dirigent en de leden van de muziekvereniging hartelijk voor hun muzikale bijdrage en wist de dirigent en zijn muzikanten over te halen tot het spelen van een bis-nummer. Dat werd de Glenn Miller parade. Na afloop dronken zowel muzikanten als toeschouwers nog een drankje.

RC

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

BKC 1 kampioen

aIMG_6406

Door zaterdag 27 september van Fortis 6 te winnen, was BKC 1 al kampioen geworden. De uitslag van de thuiswedstrijd op zaterdag 4 oktober tegen Tjoba 4 was niet meer van belang. Als kampioen moet je natuurlijk de eigen supporters wel even verwennen, voordat je 28 oktober weer in de zaal gaat spelen.
De ruststand van 10-5 gaf moed, maar door zeven snelle tegendoelpunten van Tjoba werd het toch nog spannend. Gelukkig kon BKC ook nog enkele keren scoren, zodat er een puntje in hun voordeel overbleef. Welverdiend gingen alle spelers aan de champagne.

RC

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Stem voor de PZC Publieksprijs

Op zaterdag 8 november wordt bekend welk boek de Zeeuwse boekenprijs zal winnen. Dit wordt bepaald door een jury. Ook de mening van de lezers telt. Het publiek bepaalt welk boek de PZC Publieksprijs wint. Tussen de 77 boeken staan er ook drie door Breskense schrijvers geschreven boeken, namelijk Breskens en de visserij van Frans Meijaard, Reggie Corijn en Wilma Valk, Klussen van Frans Meijaard en Zeeuwse Vlaming? Vlaamse Zeeuw? Van Peter de Lijser. De schrijvers zouden het leuk vinden als er op hun boek gestemd wordt. Dat kan tot vrijdag 7 november, 18.00 uur. U kunt uw stem uitbrengen op www.pzc.nl/publieksprijs en maak dan je keuze, Breskens en de visserij staat op pagina 1, bovenste rij helemaal rechts, Klussen op pagina 3, bovenste rij tweede van rechts, en Zeeuwse Vlaming? Vlaamse Zeeuw? Op pagina 4, derde rij helemaal rechts. Het is ook mogelijk schriftelijk te stemmen. Stuur een briefkaart met de titel en uw favoriete boek naar: PZC Publieksprijs, Postbus 5046, 4380 KA Vlissingen.

aVisserijboek

De voorgaande twee jaar waren de inzendingen uit Breskens zeer succesvol. Vorig jaar werd Animaaltjes van Geert de Bruijckere tweede, terwijl in 2012 Omer Gielliet, uit het goede hout gesneden zelfs eerste werd.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Bressiaanders in Kustmarathon 

aDSC01737Frans Daalman in actie tijdens de Kustmarathon op 4 oktober. 

Op vrijdag 3 oktober ging in Zoutelande het Kustmarathon-weekend van start met de Ladiesrun over 5 of 10 kilometer. Corinne Maertens-Haeck was de enige deelneemster uit Breskens en eindigde als 143e op de 10 kilometer in een tijd van 58.28. Winnares was de uit Terneuzen afkomstige Esther Platteeuw in 41.15.
De twaalfde editie van de Kustmarathon op zaterdag 4 oktober is gewonnen door Hamid El Mouaziz. De in België woonachtige Marokkaan kwam in een tijd van 2.32.58 solo over de streep in Zoutelande. Bij de dames ging de overwinning naar Agnes Schipper uit Utrecht in 3.07.22 .Het was haar eerste marathon.
Resultaten van Bressiaanders: Frans Daalman behoort tot het selecte groepje van 28 heren en een dame dat tot nu toe alle twaalf edities van de Kustmarathon heeft volbracht, hij eindigde op 4 oktober als 28e heer in de categorie M55 in een tijd van 4.00.06. Fred Vermeire eindigde in zijn eerste marathon op een 241e plaats in de categorie M45 in 4.26.25. Carlo de Smit zette een tijd neer van 4.26.42 en kwam als 246e aan in de categorie M45. Michel de Ruijsscher en Alexander Elfrink kwamen als 216e en 217e in de categorie M35 samen over de streep in 4.33.37.

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Carlo de Smit liep Kustmarathon

acarlo

Carlo de Smit (47) is begonnen als anesthesiemedewerker in Bergen op Zoom, nu werkt hij bij ZorgSaam, op de locaties Oostburg en Terneuzen. In de zorg werkt hij de ene week drie dagen en de andere week vier. Daarnaast is hij een dag in de week werkzaam als medewerker buitendienst bij De Appelaere.

Heb je dan nog wel tijd om een marathon te lopen en daar de nodige uurtjes voor te trainen? “Daar maak ik gewoon tijd voor”, is Carlo’s onmiddellijke reactie. Hij voetbalde tot zijn 33e op Breskens 1 en daarna nog een viertal jaren op het derde. In 2006 – hij speelde toen al op Breskens 3 – deed hij mee aan de halve marathon van Cadzand. “Toen ik nog voetbalde had ik al het idee ooit nog eens een marathon te lopen”, zegt Carlo. “Gewoon lopen lijkt misschien wel saai, maar ik vond dat nooit. Voor mij is het een leuke en sportieve uitlaatklep.”
In de ruim zeventien jaar dat Carlo voor Breskens 1 uitkwam, liep hij tijdens de winterstop ook al eens de halve marathon van Terneuzen.
De trainingen voor de Kustmarathon vonden meestal plaats op het traject Breskens – Cadzand Bad. Naast het lopen heeft hij ook veel gefietst, omdat hij toch vrij snel last kreeg van overbelasting van de achillespezen.
De Kustmarathon van zaterdag 4 oktober was Carlo’s eerste officiële marathon. Hij kon die helemaal uitlopen en over zijn tijd van 4 uur en 26 minuten is hij tevreden. “Vijftienhonderd deelnemers aan de start en 1.300 die deze toch zware loop beëindigden.” Andere deelnemende Bressiaanders waren Frans Daalman (beste Bressiaander), Michel de Ruijsscher, Alexander Elfrink en Freddy Vermeire. Laatstgenoemde kwam twee plaatsen voor Carlo over de finish. François van den Broecke zou ook meedoen, maar die moest wegens ziekte afhaken. Robert Vroon haakte al eerder af met een blessure.
Natuurlijk wilde Carlo ten behoeve van een goede voorbereiding over een trainingsschema kunnen beschikken. “Daar heeft Frans Daalman mij goed bij geholpen, die had heel goede tips.”
Ook fietst Carlo veel, meestal naar het werk. Dit jaar heeft hij ook een gedeelte van de Ronde van Vlaanderen gefietst. In mei stond er een trip naar de Alpe d’Huez op het programma, maar door omstandigheden kon die helaas niet doorgaan. Vanaf mei ging Carlo serieus voor de marathon trainen, alleen en op basis van een goed schema. “Dat waren langzame duurlopen en die vervolgens verder opvoeren en natuurlijk altijd op mijn achillespezen blijven letten.” Daarom heeft hij geen intervaltrainingen gedaan. Een week voor de marathon was er nog een fietstocht 134 kilometer naar Katwijk, die hij samen met Anja Bakker volbracht.
Van de marathondag zelf – tussen Burgh-Haamstede en Zoutelande – heeft Carlo erg genoten. “De sfeer op zo’n dag is geweldig en dan vergeet je gewoon alle ontberingen van het lopen over straten, door het bos, over harde en zachte paden. Om de 5 kilometer was er een bevoorradingspost met water, sportdrank, bananen, thee of bouillon en natte sponsen. Ook stonden er langs het parcours particulieren met bakjes winegums of limonadesiroop. Bovendien was het prachtig weer. Het feit dat je naam op je borst staat, levert veel persoonlijke aanmoedigingen op”, zegt Carlo. Als buddy had hij Marcel Roose meegenomen. Die zorgde ervoor dat Carlo op tijd in Burgh-Haamstede aan de start verscheen en op het 20 kilometerpunt zorgde Marcel voor de verse drankgordel.
Ook van de atletiekvereniging De Wielingen waren er enkele Bressiaanders die het hele parcours volgden, onder andere Tonny van Mulken. Willy Faro deed dit met zijn dochter zelfs op de fiets. Drie dagen later ziet Carlo er weer al fit uit. Een tweede deelname in 2015? “Die kans zit er wel in!”

RC

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Oude beelden: de vuurtoren 387

VuurtorenSinds de dijkverhoging in 1989 in het kader van de Deltawerken staat de vuurtoren nog steeds op dezelfde plaats. Alleen rondom het gebouw is alles verhoogd, zodat de toren niet meer fier boven de dijk prijkt maar met een lagere locatie genoegen moet nemen. Aangezien hij ook geen nautische functie meer heeft is dit geen probleem. De woningen langs de Nieuwe Sluisweg en de gebouwen bij het Killetje, links van de toren, moesten in verband met de Deltawerken gesloopt worden. Het demagnetiseren van schepen evenals de misthoren waren overbodig, het witte en de andere gebouwen verdwenen. Gelukkig zijn het Killetje en de toren gebleven. De vuurtoren dankzij de stichting Behoud Vuurtoren Breskens, heel wat sponsoren en alle lieve mensen die een klein (of groter) bedrag in een van de spaarpotten of hun leeggoedbonnetje in de grotere toren bij de Plus en Albert Heijn in Oostburg deponeren. Bij supermarkt Jumbo kunt u bij de flessenautomaat kiezen of u wilt doneren. Kleine spaarpotten staan tot nu toe bij strandpaviljoen Groede, Pot in Axel, Eetwinkel Valk in Oostburg, Breskens aan Zee, Verhuurcentrum Breskens, het Loodswezen in Vlissingen, Strandpaviljoen Puur, Venko, Assurantiekantoor Vinke, Oostburg, De Parlevinker in Retranchement en De Piraat in Cadzand-Bad.Er zijn dus niet alleen Bressiaanders die de vuurtoren een warm hart toedragen. De kleine vuurtorenspaarpotten zijn gemaakt bij Cress, de grote door Piet van den Heuvel.

WV

Geplaatst in Oude Foto's | Een reactie plaatsen

De Schakel 387

Raadsvergadering
Maandag heeft de raad der gemeente Breskens vergaderd, onder voorzitterschap van burgemeester J.A. Eekhout. Afwezig was dhr. J. de Nooijer wegens ziekte.
Bij de ingekomen stukken was een goedkeuring van Gedeputeerde Staten voor de verkoop van enkele percelen bouwgrond aan de Langeweg aan de heren S.A. Vastenhout, A.M. Lohman, I.P. en P.J. Cruson en aan de Weijkmanlaan aan N.V. Gebr. Verduijn. Voorts was er bij deze stukken de correspondentie, welke met Gedeputeerde Staten en de gemeenten Groede, Nieuwvliet, Cadzand en Retranchement is gevoerd, over het goedkeuren van een gemeenschappelijke regeling ter behartiging van de ontwikkeling van de recreatie in het kustgebied West Zeeuws-Vlaanderen. De heer Vergouwe sprak zijn verwondering uit over het feit, dat deze aangelegenheid nog niet aan de orde is. Ook mevr. Niermans vond het wel tijd worden dat er eens actief moet worden gewerkt aan deze regeling. Wethouder Van der Hooft was het met de sprekers eens, dat er sinds 1959 weinig was gebeurd. Alle gemeenteraden hebben zich toen accoord verklaard met de toetreding, doch van een goedkeuring van deze gemeenschappelijke regeling is weinig terecht gekomen. De schuld hiervan moet echter niet bij B. en W. van Breskens gezocht worden. Door de heer Vergouwe werd hierna de volgende motie ingediend: “De raad van Breskens in vergadering bijeen op 28 september, besluit gezien de correspondentie en gehoord de discussie in zake gemeenschappelijke regeling kustgemeenten, waartoe de raden van Breskens, Cadzand, Groede, Nieuwvliet en Retranchement hebben besloten en welke nog steeds niet is goedgekeurd, zijn grote teleurstelling en verwondering uit te spreken over deze ernstige vertraging en is tevens van oordeel dat de oorzaken welke hiertoe hebben geleid niet in overeenstemming zijn met de vorm van normaal bestuur zoals deze ingevolge de gemeentewet moet worden verondersteld”. Deze motie zal ter kennis worden gebracht van de raden der genoemde gemeenten en Ged. Staten van Zeeland. Een verzoek van de bewoners van het Molenwater om de onderste rij bomen te doen rooien, werd in handen gegeven van het college van B. en W.
De bestaande spaarregeling voor het gemeentepersoneel is verouderd en dient daarom aangepast te worden aan de voor het Rijkspersoneel geldende regeling. Een ontwerp-spaarverordening werd vastgesteld, waarbij de heer Cambier opmerkte dat het toch maar een verkapte loonsverhoging is.
De Openb. lagere school had verzocht gelden beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een papierkast, welke ƒ 393,75 kost. Een bedrag van plm. ƒ 400,= werd verstrekt op advies van de Inspecteur.
In de Dorpsstraat bij dhr. A. Leenhouts kan een 2-delige abri worden geplaatst waarvan de kosten
ƒ 1500,= bedragen. De S.B.M. is bereid in deze kosten ƒ 500,= bij te dragen. Mevr. Niermans vond het niet sportief dat de Z.V.T.M. in deze niet wil meewerken.
Het crediet van ƒ 1500,= werd verstrekt.
De uitkering van 3 1/2 pCt. van de jaarwedde voor het Rijkspersoneel werd voor het gemeentepersoneel van overeenkomstige toepassing verklaard.
Per 1 jan. 1965 worden de salarissen der wethouders van de gemeenten Zeeland herzien. Voor Breskens zal de bezoldiging gebracht worden op ƒ 2280,= per jaar.
Door het R.K. schoolbestuur was verzocht gelden beschikbaar te stellen voor het aanschaffen van leerlingensets. 1 handwerkkast en 3 klasse-tafels met bijbehorende stoelen. De kosten worden geraamd op ƒ 5636,=. Dit verzoek werd om nader advies in handen van B. en W. gesteld.
Aan de Gebr. Brugge te Breskens werd een perceel grond verkocht van circa 280 m2 à ƒ 19,25 per m2, aan de Van Zuijenstraat, hoek Ringlaan en aan mevr. A. Cruson te Hengelo werd een perceel grond ter grootte van 530 m2 aan de Parklaan verkocht voor ƒ 17,25 per m2.
Aan het n.v. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te Goes werd een perceel bouwgrond verkocht aan de Karel Doormanlaan ter grootte van 1225 m2 à ƒ 15,50 per m2.
Ten gerieve van het voetgangersverkeer bestaat de mogelijkheid een verbinding tot stand te brengen tussen het bungalowpark en de Singel. Het aan te leggen tegelpad komt voor rekening van de gemeente. Het bruggetje over de sloot langs de Singel en de betontrap komen voor rekening van Rijkswaterstaat.
De heer Vergouwe vroeg aandacht voor de eventueel te treffen verkeersmaatregel in de vorm van een zebrapad. De heer Zegers zei, dat hier omtrent overleg met Rijkswaterstaat zal worden gepleegd. Hij hoopte toch wel dat hierin voorzien zal worden.
Aan de algemene politieverordening wordt een tweetal artikelen toegevoegd. In het ene artikel wordt het verboden afval of resten van levensmiddelen, papier, blikken, flessen of ander verpakkingsmateriaal te werpen, neer te leggen of achter te laten op of aan de weg, dan wel op of nabij de plaats voor het publiek toegankelijk. Het andere artikel behelst het met een rijwiel met draaiende hulpmotor zonder noodzaak hetzelfde of nagenoeg hetzelfde weggedeelte te berijden en voorts om van een rijwiel met hulpmotor in de openlucht de motor te laten draaien anders dan voor het berijden noodzakelijk is.
Voor de vorming en opleiding van administratieve ambtenaren, vooral voor gemeenteambtenaren is een bestuursschool Zeeland opgericht. Voor de algemene middelbare vorming en opleiding tot de bestuursdienst is een nieuwe oriëntering nodig. Deze opleiding kan in dagonderwijs verwezenlijkt worden.
Voor de gemeente zullen de kosten ca. ƒ 370,= bedragen. De heer Vergouwe hoopte dat middels de bestuursschool de moeilijkheden vlug opgelost zullen mogen zijn. De heer Cambier meende dat het geven van een vrije dag per week wel wat ver gaat, dit zijn er 52 in een jaar en komt neer op 2,5 maand salaris. Bovendien krijgen de ambtenaren nog een studietoelage. Mevr. Niermans was het hiermee wel eens. Bovendien vond zij dat het eigen initiatief hierbij ook verloren ging. De burgemeester vond toch wel dat deze school van het grootste belang is voor de vorming van de ambtenaren. Vroeger kwam men als volontair op een gemeente-secretarie en moest men soms nog geld toegeven. Wethouder van der Hooft vond het een Zeeuwse aangelegenheid. Nadat men accoord was gegaan met de deelname aan een gemeenschappelijke regeling bestuursschool Zeeland, werd de burgemeester aangewezen als lid van het algemeen bestuur en wethouder Zegers als zijn plaatsvervanger.
Door een 3-tal personen was verzocht de door hen bewoonde woningwetwoning te kopen. Het betreft hier de woningen Ph. van Kleefstraat 39 en 53 en T.F. Blankenstraat 21. Door de minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid zijn de overdrachtsposten vastgesteld op ƒ 10.750,= ƒ 10606,= en ƒ 15.454,=. De bewoners gaan accoord met deze prijzen en de bekende voorwaarden. De heer Cambier constateerde dat de prijzen van deze huizen hoger liggen dan de voorgaande, hetgeen voortvloeit uit de duurdere levensstandaard. Hij vroeg zich echter af of de boetebepaling van ƒ 2000,= voor vroegere verkoop dan 10 jaar nog wel in overeenstemming was met de duurdere levensstandaard. Mevr. Niermans sloot zich hierbij aan.
Wethouder Zegers zei dat de raad indertijd ƒ 1000,= gesteld had, hetgeen door G.S. op ƒ 2000,= gebracht werd. Het verhogen van de boetebepaling zal wel geen bezwaar ontmoeten. Echter voor de lopende aanvragen is dit niet mogelijk. Wij zullen het in B. en W. bekijken.
De bouw van het gemeentehuis nadert zijn voltooing. Ten aanzien van de inrichting, alsmede voor de bouw blijken nog enkele dingen te ontbreken. Deze houden o.m. verband met een rijwielbergplaats ten behoeve van het personeel, bekleding tuinmuur op de scheiding gemeentehuis en erf van de heer Moorlag, aanbrengen zonneschermen, aanschaffen boen- en schrobmachine en een stofzuiger tevens waterzuiger en de beplanting van de tuin achter het gemeentehuis. Het totaal hiervan wordt geraamd op ƒ 15000,=.
Mevr. Niermans sprak er haar bevreemding over uit dat men na de bouw met dit alles moest komen. De architect had toch dienen te weten dat dit alles bij de aanbesteding behoort.
De heer Carels vroeg met de meeste nadruk of het aanschaffen van deze artikelen mogelijk door bemiddeling van de Breskense middenstand zou kunnen geschieden. Misschien kunnen zij niet direct leveren, maar dan toch wellicht een tussenschakel vormen. Het speet hem dat de Breskense middenstand al op enkele punten voorbij gelopen is. De heer Leenhouts vraagt naar de mogelijkheid de rijwielbergplaats van de Chr. school over te nemen. De heer Vergouwe meent dat de middenstand zich niet gepasseerd behoeft te voelen, daar er veel dingen niet in Breskens aanwezig zijn. Weth. Zegers antwoordde, dat toen het gemeentehuis aanbesteed is, er ook nog een brandweergarage gebouwd diende te worden. Oorspronkelijk zou deze achter het gemeentehuis komen, doch de Centrale Dienst en de Stedenbouwkundige achtten een andere plaats beter geschikt. Hierdoor is ook de rijwielbergplaats komen te vervallen. Wat het leveren door de Breskense middenstand betreft, zei hij dat wat mogelijk was, ook door hen geleverd is. Toen echter een bepaald artikel gevraagd werd bleek dit, na informatie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, van de minste kwaliteit te zijn. Voorts hebben wij ons laten voorlichten door deskundige adviseurs. De rijwielbergplaats van de Chr. school is reeds verkocht. Bovendien is dit een afgedankte bergplaats, aldus weth. van der Hooft. Burgemeester Eekhout meende toch dat de inrichting van een gemeentehuis niet te vergelijken is met de inrichting van een woning. Wij zijn aangewezen op bedrijven die hun sporen hierin verdiend hebben. Bovendien dienen zij gespecialiseerd te zijn en kijk op de inrichting te hebben.
Door de Rijksnijverheidsdienst is een vis-losinstallatie ontwikkeld, welke haring en sprot zal kunnen lossen vanuit het schip. De Gebr. v.d. Sande hebben in nauwe samenwerking met deze dienst de constructie reeds ter hand genomen. Voor de verdere uitvoering zou een crediet van ƒ 24000,= nodig zijn.
De heer de Kruijter had toch wel enige bedenking hiertegen. Hij vroeg zich af, of het wel de taak van de gemeente is, gezien het grote bedrag, een dergelijk duur experiment uit te voeren. Ook blijkt nergens dat dit apparaat aan de gestelde eisen zal voldoen.
De heer Vergouwe meende, dat men met dit experiment nog niet aan het einde is. Als dit lukt zal men nog wel met heftrucks gaan werken. Het gestelde bedrag is dan nog maar een bescheiden bedrag van het geheel. Weth. van der Hooft stelde, dat het wel zeker tot de taak van de gemeente behoort. De haringlosperiode moet mogelijk en aantrekkelijk gemaakt worden. We kunnen niet blijven afwachten tot er een andere losinstallatie komt, wij wachten al jaren. Er is nog steeds geen apparaat gevonden om de haring goed te lossen. Met deze elevator is de beschadigingsfactor heel klein. Dit experiment moeten wij wagen, daar de haringperiode niet meer is zoals vroeger. Het ene moment is er veel haring, het andere is er geen. Het is zeer moeilijk arbeidskrachten te vinden, waarom zeker deze mechanisatie van belang is.

De huisvuilophaaldienst was weer een punt van bespreking. Mevr. Niermans informeerde naar het contract met de heer Poissonnier. De heer Carels vroeg of er soms een afkoopsom zou komen voor het nog lopende contract. Ook wilde hij weten of er buiten de ophaaldienst nog een stortplaats blijft voor industrievuil.
Weth. Zegers zei, dat het lopende contract niet geannuleerd zal worden, doch dat dhr. Poissonnier met de Gebr. Bron in overleg zal treden. Als deze beiden geen overeenstemming krijgen, moeten wij nog 4 jaar het contract handhaven.

Proefvaart viskotter
Zaterdag j.l. vond op de Noordzee de proefvaart en overdracht plaats van de nieuwe stalen viskotter BR 35, genaamd Broedertrouw, eigenaren de heren J. Heydens en P. van Velzen te Breskens.
Het schip werd gebouwd en afgewerkt door de firma Gebr. van de Sande, scheepswerf-machinefabriek te Breskens en heeft een lengte van 19 m., een breedte van 5 m. en is voorzien van een 182 pk GM-scheepsdieselmotor en verder uitgerust met de modernste apparatuur.
De overdracht geschiedde door de heer J.I. van de Sande, die de heren Heijdens en Van Velzen dankte voor het vertrouwen, dat zij in de werf hebben gesteld en wenste hen verder een behouden vaart en goede vangsten toe.
Verder werd ook het woord gevoerd door de edelachtbare heer J.A. Eekhout, burgemeester van Breskens, welke in zijn toespraak naar voren bracht, dat het hem verheugde, dat wederom een nieuw vaartuig aan de Breskense vloot is toegevoegd en wenste hen namens de gemeente Breskens veel succes toe. De heer Van Velzen dankte daarop het gemeentebestuur voor de garantiestelling inzake de financiering en de bouwers voor het mooie vaartuig.

Foto- en flitswedstrijd
Op een door de Bond van Fotohandelaren te Hulst, Terneuzen en Oostburg georganiseerde foto- en flitswedstrijd, ter gelegenheid van de officiële opening der Philipsbedrijven te Terneuzen, heeft de heer J. Boekhout uit Breskens een 5e prijs behaald.

Aanrijding
Op de Boulevard te Breskens botste een vrachtauto, bestuurd door dhr. J.N. uit Breskens, op een aldaar geparkeerde personenauto van dhr. M.H. uit Vlissingen. De heer N. reed met zijn vrachtauto over de ventstrook en kwam daarbij te ver links, waardoor de achterwielen de scheidingsband tussen rijbaan en ventstrook raakten. Zijn auto schoot hier door naar rechts en raakte daarbij de personenauto, die hierdoor beschadigd werd.

Korfbal
Zuidwesters 2-B.K.C. 1 2-10
Zuidwesters 2 heeft z’n meerdere moeten erkennen in het eerste twaalftal van B.K.C. De cijfers 2-10 tonen dat wel duidelijk aan.
Het eerste aanvalsvak van B.K.C. deed het goed en Ria de Lobel doelpuntte na 10 min. met een mooie doorloopbal, 0-1. 5 min. later was het Joost v.d. Lijke, die met een mooi afstandschot de korf wist te vinden. Het volgende aanvalsvak kon wat moeilijker de korf vinden.
Na 20 min. was het echter raak. Een mooie doorloopbal van Mien v.d. Lijke-Fenijn trof doel, 0-3. Een minuut later scoorden de Souburgers hun eerste tegenpunt, 1-3. In de laatste min. zorgden Bram de Ruiter en Emmy Guesquiere dat de voorsprong nog werd vergroot met twee doelpunten, zodat de rust kwam met de stand 1-5 voor B.K.C.
B.K.C. bleef ook na de rust sterker en het was Joost v.d. Lijke die met 2 doelpunten in de 50e en 60e min. de stand op 1-7 bracht. Drie min. later scoorde Zuidwesters het 2e tegenpunt, 2-7. Hierna zakte de tegenstand van de Souburgers af. B.K.C. scoorde nog drie maal. 1 maal door een zeer mooi schot van Sjaak Merk en 2 maal door eveneens mooie afstandschoten van Ko v.d. Velde.
Zo kwam het einde met een stand van 2-10 voor de Bressiaanders.

Afscheid van de heer L. Stofberg
Vrijdag 16 okt. j.l. nam de fa. W. Woittiez & Zn. Bouwmaterialenhandel te Breskens, in tegenwoordigheid van het overige personeel, op het kantoor afscheid van een hunner medewerkers, n.l. de heer L. Stofberg.
Namens de directie sprak de heer Joh. M. Woittiez de heer Stofberg, die pl.m. 45 jaar in dienst van de fa. Woittiez is geweest en wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd deze dienstbetrekking beëindigde, toe. Hij memoreerde dat, na wijlen de heer J. Asard, die 50 jaar aan de zaak verbonden is geweest, de heer Stofberg nu met de meeste dienstjaren bij de firma zijn loopbaan afsloot. We willen, aldus spreker, dit niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan. Dat is ook de reden waarom we hier samen zijn. Ten eerste, al is het nog 2 dagen te vroeg, namens alle firmanten en ik mag ook wel zeggen namens alle andere hier aanwezigen, onze hartelijke gelukwensen met je 65e jaardag, die, naar we hopen, gij samen met familie tot een genoegelijke dag zult maken. Zoals gebruikelijk, willen we u ook nog een blijk van waardering geven en daarom verzoek ik een der jongere firmanten om de bewuste gesloten enveloppe aan de heer Stofberg te willen overhandigen. Hetgeen is ingesloten hoop ik dat naar uw genoegen zal zijn en ge kunt dit naar eigen goeddunken besteden. Maar we zijn nog niet aan het eind.
Dit jaar hebben we twee scheidende vaste oude medewerkers gehad en we vonden het prettig beiden gelijktijdig nog eens te verrassen, waarom we ook juist de heer v.d. Lijke hier hebben genodigd. Ere wie ere toekomt, was de leuze van de vereniging van handelaren in bouwmaterialen in Nederland, toen ze besloten een uniforme regeling in te stellen, die voor alle leden geldt, hoe men scheidende medewerkers met lange diensttijd een hulde moet brengen. Er is een regeling voor medewerkers met meer dan 25 dienstjaren en eentje voor medewerkers met meer dan 40 dienstjaren. Het verschil is wel niet zo groot, maar het is er. En omdat daaraan de hand zal worden gehouden, geschiedt dit steeds door bemiddeling van genoemde bond.
We willen daarom nu beginnen met dhr. v.d. Lijke, die dit jaar eerst de 65 jaar heeft bereikt, v.d. Lijke mag ik u namens onze firma en mede namens de bond aanbieden de bronzen gedenkpenning voor de meer dan 25 jaar, die gij bij ons zijt geweest en tevens de daarbij behorende oorkonde. En u Stofberg met de meer dan 40 jaar, mag ik u aanbieden namens firma en bond de bronzen gedenkpenning met lauwerkrans en de ook daarbij behorende oorkonde. We spreken daarbij de wens uit dat ge beiden met uw huisgenoten nog vaak met vreugde aan deze dag zult mogen denken. Van het personeel mocht de heer Stofberg een bloemstuk, alsmede een surprise in ontvangst nemen, aangeboden door dhr. A. Corijn.
Na afloop volgde nog een gezellig samenzijn.

Vergadering De Vink
Een dezer dagen hield de vogelvereniging De Vink in zaal Casino, haar algemene ledenvergadering. De hoofdschotel van deze avond was, bespreken en plannen van de a.s. tentoonstelling, die gehouden zal worden op 21 en 22 november 1964.
Evenals andere jaren zal de fa. de Roos uit Sas van Gent weer het gedeelte bloemen en planten verzorgen.
Op voorstel van de voorzitter zal aan de heer Th. Verschoor gevraagd worden te demonstreren met zijn treinen, locomotieven, stations, seinhuisjes, enz., enz., teveel om op te noemen, in ieder geval een unicum op dit gebied. Dit voorstel werd door alle leden met enthousiasme begroet. Verder werd besproken de verkoop loten en het aanschaffen, van de prijzen voor deze loterij.

Geslaagd
Een dezer dagen slaagde aan de Rijksuniversiteit te Leiden voor het candidaatsexamen wis- en natuurkunde, de heer F.W. Klaaijsen te Breskens.

Oogstdankdienst
Evenals andere jaren hoopt de Hervormde Gemeente te Breskens haar Oogstdankdienst te houden en wel op zondag 25 october a.s. De Hervormde Vrouwen Groep wil ook dit jaar weer fruitbakjes bij de zieken en ouden van dagen, thuis en in de ziekenhuizen, bezorgen.
Het is steeds weer een feest, als we ‘s zondagsmorgens in de kerk het resultaat zien en dan daarna de blijde gezichten van onze zieken en ouden van dagen. Ook u kunt daaraan medewerken, door uw gaven en fruit te brengen a.s. zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur in de consistoriekamer, Dorpsstraat 50. Uw aller medewerking wordt zeer op prijs gesteld.

Vergadering bond van bejaarden
In zaal Immanuel heeft de afd. Breskens van de Algem. Bond van Bejaarden een algemene ledenvergadering gehouden.
Voorzitter J. Besemer sprak in zijn openingswoord zijn tevredenheid uit over de opkomst der leden. Een bijzonder woord van welkom ging naar dhr. Leenhouts, hoofdbestuurder uit Souburg.
Uit het jaarverslag van sekretaris v.d. Sande bleken nog eens de verschillende aktiviteiten van het afgelopen jaar. Het financieel verslag van dhr. De Poorter was niet zo rooskleurig en sloot met een nadelig saldo van ƒ 487,=.
Tot leden van de kascommissie werden benoemd de heren J. v. Dijke en V. Schepens. Door de heer Leenhouts werd een inleiding gehouden over doel en streven van de bond, welke gericht zijn op het hebben van een passende levensavond.
De heren J. Besemer, J.A. v.d. Sande en J. v.d. Sande-Bouwens hadden gemeend hun bestuursfunctie om gezondheidsredenen beschikbaar te moeten stellen. In hun plaats werden benoemd: dhr. J. v. Dijke, voorzitter; mevr. Boekhout, 1e sekretaresse en dhr. W. Verplanke, 2e sekretaris.
De afd. Breskens telt thans 254 leden, bestaande uit 77 echtparen en 100 alleenstaanden.

Vrederust
Te Breskens zijn stellig niet veel mensen die nog nooit deze naam hebben gehoord. Tot de velen die er wel van gehoord hebben behoren stellig degenen, die deze inrichting met een jaarlijkse bijdrage steunen. Maar ook dan blijft het veelzins toch slechts bij een oppervlakkige kennismaking van wat in deze inrichting omgaat.
Wat weten we eigenlijk van de nood en het leed onzer medemensen, die daar verpleegd worden? Daarom ligt het in de bedoeling, dat onze plaatsgenoten door middel van stille beelden, waarbij op indringende wijze verteld zal worden, met de werkelijkheid van Vrederust op de hoogte zullen worden gebracht. Vroeger was het leven van deze ongelukkigen nog veel moeilijker, omdat zij niet die behandeling kregen welke zij nodig hadden. Zestig jaar geleden – voor zover Zeeland betreft – werden zij opgenomen en behandeld, omdat zij niet meer in het gewone leven verkeren konden.
Maar hoe deze mensen nu leven, dat kunt u te zien en te horen krijgen op een contactavond, welke per advertentie in het eerstvolgende nummer van dit blad wordt aangekondigd. Op deze avond zal door middel van dia’s Vrederust te zien zijn. Verder de werkende patiënten, hun ontspanning en de bedverpleging door het verplegend personeel.
Ook zullen er mededelingen van de vereniging en in het bijzonder – van de afdeling Breskens worden gedaan. Getracht wordt – ook wat de verdere medewerking betreft – deze contactavond voor leden en belangstellenden te maken tot een fijn en belangwekkend gebeuren.

Omhoog gevaren
De BR 40, schipper H. v. Haneghem, is vrijdag omhoog gevaren op een zandplaat in de Westerschelde, tussen Hoofdplaat en Nummer Een. Het vaartuig kreeg ‘s morgens een net in de schroef waardoor het onbestuurbaar werd en op de zandplaat terecht kwam.
De BR 22, schipper A. de Rooy, die in de buurt aan het vissen was, voer de BR 40 te hulp, doch kwam hierbij zelf ook omhoog te zitten op de zandplaat.
Juist toen dit gebeurde arriveerde de reddingsboot, President Wierdsma. Onmiddellijk werd een tros overgebracht en gelukte het de bemanning van de reddingsboot de BR 22 los te trekken, waarop deze op eigen kracht naar de haven kon varen. Door het afgaan van het water kon men de BR 40 niet meer vlot krijgen.
Om half acht ‘s avonds keerde de reddingsboot terug naar de BR 40, waarbij het gelukte het schip vlot te trekken.
Het was wel een drukke dag voor de Breskense reddingsboot, die tot drie maal toe assistentie moest verlenen.

Hengelwedstrijd
Zondagmiddag om 3 uur zal aan het zogenaamde Duivelshoekje een hengelwedstrijd worden gehouden met als deelnemers leden van de hengelsportverenigingen uit Breskens en Hoofdplaat. Er is een mooie beker beschikbaar alsmede vele andere fraaie prijzen.

Gezellige avond
De leden van de muziekvereniging, met hun dames, kwamen vrijdagavond in zaal Scherbeijn bijeen, ter viering van het 65-jarig bestaan der vereniging. De avond bestond uit een maaltijd, gezellige kout en een dansje.

Inbraken te Groede en Breskens
West-Zeeuws-Vlaanderen is weer op geschrikt door een aantal inbraken, n.l. te Groede en Breskens. Reeds vorig jaar werden inbraken gepleegd te Oostburg en enkele weken geleden te Aardenburg. De dader(s) zijn tot op heden nog niet opgespoord kunnen worden.
Zondagavond hebben tot nu toe onbekende dader(s) in Groede zich toegang verschaft tot de woning van mej. C. aan de Brouwerijstraat, door over het platdak via een achterdeur, waar van zij een ruit vernielden, binnen te dringen. Op de slaapkamer werd een geldkistje, alsmede uit de winkel het kasregister en uit een bureaulade een metalen doosje, alles met geld er in, ontvreemd. De dader(s) hebben via de achterdeur de woning verlaten.
Met een speurhond van de rijkspolitie en Technische recherche uit Den Haag wordt een onderzoek ingesteld. Later is een gedeelte van het kasregister op een perceel land teruggevonden.
In Breskens is op een 2-tal plaatsen getracht in te breken. Bij mevr. v.d. V.-D. in de Dorpsstraat had men zich toegang tot de woning verschaft door het opschuiven van een raam aan de achterzijde, terwijl de bewoonster afwezig was. De inbreker(s) werden echter gestoord door de thuiskomst van de bewoonster. Er worden slechts enkele postzegels vermist.
Ook bij de heer A.L. in de Dorpsstraat heeft men aan de achterzijde een ruitje stuk geslagen en de deur open gedraaid. Men werd ook hier gestoord door de thuiskomst der bewoners. Er wordt niets vermist. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor.
De rijkspolitie te Groede en Breskens heeft de zaak in onderzoek.

WV

Geplaatst in De Schakel | Een reactie plaatsen

Ondernemende Bressiaanders: 387

Schoneveld

Restaurant Schoneveld 

Wat ooit in de jaren zeventig van de vorige eeuw begon met de bouw van een aantal vakantiewoningen onder de naam Schoneveld groeide gedurende de erop volgende twee decennia uit tot een groot vakantiepark met voor een deel vaste woningen en een groot campingterrein. De tenten zijn al lang verdwenen. Hiervoor in de plaats kwamen prachtige chalets en Schoneveld is nu alom bekend als DroomPark Schoneveld.
Middelpunt tussen de woningen en het DroomPark is vrijwel sinds het begin het ruime horecagedeelte, tegenwoordig met een kleine supermarkt, het kantoor van DroomPark en sinds de start het restaurant en de inpandige bowlingbanen plus het zwembad. Sinds acht jaar zijn Jos Smulders en Marianne Sok de uitbaters van het horecagedeelte en daarmee het gezicht van het restaurant. Zij hebben de zaak nieuwe impulsen gegeven en een aantal vernieuwingen ingevoerd, waaronder de bingo op maandagavond.
“Dat was in het begin niet helemaal de bedoeling”, zegt Jos. ”Een bingoavond was een van onze vele ideeën ,maar stond ineens, verrassend voor ons, als voldongen feit in Op Bresjes. Het gevolg was dat er op de eerstvolgende maandag een groot aantal mensen voor de deur stond: zij wilden bingo spelen! Dat is nu acht jaar geleden en nog steeds is er bingo op maandagavond en steeds volle bak. We spelen drie ronden en de winnaars mogen hun prijs uit een vrij grote collectie prijzen in drie prijsklassen zelf uitzoeken.”
Gelukkig komen de gasten, uit Breskens, de streek en het park, niet alleen voor de bingo. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van het zwembad en de bowling en velen hebben hun weg gevonden naar het à-la-carterestaurant van Schoneveld. “Voor een diner, zomaar om iets te eten, maar vooral voor feesten”, aldus Jos. ”We bieden ook arrangementen aan. Gourmetten plus bowlen bijvoorbeeld. Of bowlen, zwemmen en een snack bij een kinderverjaardag. De jarige zelf krijgt ook altijd een cadeau van ons.”
Aan de zijkant van het restaurant is een frituur. ”Die is tijdens de wintermaanden gesloten”, vervolgt Jos, ”maar dat is geen probleem. Iedereen kan hier zijn friet of snacks aan de bar besteden en meenemen.”
Jos is een beetje allround, evenals Marianne, al is zij voor het grootste deel in de keuken te vinden, als ze niet, zoals tijdens mijn bezoek, op pad is om de prijzen voor de bingo aan te vullen. ”Er blijven er altijd enkele over, de rest wordt dan weer aangevuld”, vertelt ze bij terugkomst, afgeladen met tassen en dozen. ”Er is altijd voldoende keuze voor de deelnemers.”
Vijf jaar geleden is de zaak nog eens gerenoveerd. ”De binnenkant is helemaal vernieuwd, gerestyled”, aldus Jos. ”Dat is gedaan door een binnenhuisarchitect van DroomPark. De kleuren passen helemaal bij onze omgeving, strand, duinen en water. Niet saai, kleurrijk en toch rustig. Nee, het is geen echte huisstijl. Een DroomPark in de bossen heeft bijvoorbeeld heel andere kleuren.”
Heel apart en passend bij Schoneveld is ook de menukaart of beter, de menukrant met niet alleen informatie over alle drankjes en het eten, maar tevens over de mogelijkheden, de streek en het verhaal over de beroemde eerste zeeslag van Schooneveld op 7 juni 1673 tijdens de derde Engels-Nederlandse oorlog met Nederland en Michiel de Ruijter als grote overwinnaar.
“Veel van de mensen met een woning in het park kennen het verhaal nog niet. Binnenkort verandert de menukrant en komt er een wintereditie, maar het verhaal van de zeeslag blijft erop staan.”
Op de kaart staat voor iedereen wel iets heerlijks. Van een schnitzel tot ossenhaas, spaghetti, vegetarische gerechten en, hoe kan het anders, vis in alle variaties. ”Heel vaak is er vraag naar onze gebakken mossels.” Zo te horen is Jos zelf hier ook fan van. ”Heerlijk. Gekookte mossels verkopen we alleen in het echte mosselseizoen. Verder hebben we een speciale lunchkaart en eentje voor kinderen tot twaalf jaar. Wie zich wil laten verrassen kan altijd vragen naar onze maandsuggestie en bij het borrelen vooraf bieden we een hapjesschotel aan met warme en koude lekkernijen.”

Restaurant Schoneveld is dus niet alleen voor bewoners van het park of het DroomPark, maar voor iedereen toegankelijk. Er zijn tevens tal van mogelijkheden voor een familie- of bedrijfsfeest.

WV

Geplaatst in Ondernemende Bressiaanders | Een reactie plaatsen

Op vakantie met … (21): 387

Etna

Bernard en Elly Ingels

Het begon allemaal half jaren zeventig van de vorige eeuw, want ongeacht hun drukke bestaan en het vele werk werd er ieder jaar op een rustig tijdstip, in februari dus, vakantie gehouden met de kinderen. In het begin nog vanuit Biervliet, later vanuit Breskens. “De eerste jaren gingen we met heel het gezin naar Grand Canaria”, vertellen Bernard en Elly Ingels. ”Nee, geen sneeuw, want wintersport is niets voor ons. Daar was het altijd mooi weer.”
“Toen we wat langer in Breskens woonden en de kinderen op de middelbare school zaten, werden de reizen langer en gingen we verder weg”, herinneren ze zich. Daarvoor moeten ze alleen maar even een van de vele fotoboeken van Elly raadplegen. ”Er volgden reizen naar onder meer Indonesië, Tanzania, Equator, de States en Brazilië. Verder waren er studiereizen van onze inkooporganisatie. Deze gingen ook naar het buitenland, naar landen als Frankrijk, Hongarije, Portugal, Finland en Zweden met bezoeken aan bijvoorbeeld brouwerijen, wijnhuizen en fabrieken.”
Reizen met veel verhalen zoals hun bezoek aan Indonesië met een uitstapje naar de bekendste vulkaan van het eiland Java, de Bromo. ”Wie wil dat niet, de zon zien opgaan vanaf de kraterrand? We moesten er wel ’s morgens vroeg om drie uur voor opstaan. Het ging per jeep verder en dan te paard naar boven. Het laatste stukje moesten we lopen. Van de gids kregen we een papiertje met daarop de naam van ons paard, zodat iedereen weer met zijn eigen paard naar beneden kon. Het was prachtig.”
Maar dan ging het terug naar de paarden. ”Ondertussen was het licht geworden.” Elly kan er nu om lachen. ”Toen de gids mij en het paard of beter pony zag waarop ik naar boven was gekomen, schrok hij. Dat kon niet. Ik was (toen nog) veel te groot en te zwaar. Ik kreeg een heel grote knol, ze sloegen even op zijn achterste en daar ging ik, in draf naar beneden. Het was afzien! Nee, dan was het beter in de Andes.”
Oh ja, we springen even half de wereld over, want Elly’s tweede kennismaking met paarden was in Zuid-Amerika, in Ecuador. Daar maakten ze een tocht te paard door het Andesgebergte. ”Met een klein groepje van acht tot tien personen en een gids. We hadden al veel gelopen of gefietst, dan zie je altijd meer dan met de auto, maar vanaf een paard beleef je de wereld weer helemaal anders en je komt op plaatsen waar je anders niet komt. Geweldig.”
Het is duidelijk, dat Bernard en Elly, ondanks de vele reizen en belevenissen, toch een paar hoogtepunten hebben die veel indruk hebben gemaakt. ”Vooral de leguanen op de Galapagos eilanden en onze vaart rond de eilanden. Van de gids kregen we een pil aangeboden tegen zeeziekte. Ziek, van golfjes, wij? Wij kwamen toch van Bresjes? Wij hebben zeebenen. Alleen was het daar wel even anders. De stroming is daar heel gek, soms mee dan weer tegen de wind. We werden echt ziek! Dus wie stond er op dag twee met zijn hand open voor een pilletje? Wij.”
“Oh ja, we hebben in Nieuw Zeeland een gletsjer beklommen, de Fox Glacier en op een andere, de Franz Josef gletsjer, zijn we met een vliegtuig geland.”
Er zijn zo tientallen hoogtepunten en daarbij horen zeker de walvissen en de zeearenden. Maar nu loop ik vooruit. We schrijven eerst 2005, het jaar dat Bernard en Elly stoppen met de C1000, die in vertrouwde handen van hun zoon Pascal over gaat. “Tot dan toe waren het altijd georganiseerde reizen, best duur en toch een beetje gedwongen. We wilden onze eigen weg gaan tijdens onze vakanties en besloten een camper te huren.”
Het werd een paar jaar huren. Toen kwam er een tweedehands, en nog een, en vervolgens een nieuwe. ”We wisten op dat moment wat we wilden en hoe groot hij voor ons moest zijn. We wilden minimaal zes weken op reis gaan en dan is een beetje ruimte en comfort toch lekker. Trouwens de kinderen gaan er ook met hun gezin mee op vakantie en die hebben ruimte nodig. Heerlijk, een camper. Het is voor ons een stukje vrijheid. Zelf sturen en bepalen waar we naar toe gaan en voor hoe lang. Drie dagen of drie uur? We kunnen gaan en staan waar we willen. Toch trekken we altijd een beetje naar water. De kust blijft trekken als je van hier komt.”

Bernard en Elly zijn nu net terug van een reis door Italië die ze jammer genoeg vroeger moesten afbreken wegens het overlijden van de vader van Bernard.
Tijdens hun trips met de camper maken ze onderweg ook korte georganiseerde tochtjes. ”Een progamma hebben we niet”, aldus Elly. ”Wel weten we globaal waar we naar toe gaan en wat er te zien is en wat wij zeker willen zien. We rijden dagelijks vrijwel nooit meer dan honderd kilometer. Soms fietsen we een stuk, want die gaan altijd mee. Koken doe ik tijdens de reis altijd zelf. Zo zijn we door Schotland gereisd en hebben dan een tochtje gemaakt langs de Shetlandeilanden.“
Wat ze niet gezien hebben, ondanks hun bezoek aan Loch Ness, is de beroemde Nessie. ”Er staat een beeldje!” Er stonden ook beeldjes van trollen bij hun rit langs de trollenroute (constant zestien procent stijging) in Noorwegen, want na Engeland, Wales en Schotland is nu Noorwegen hun favoriete land. ”Zo rustig en mooi, zo groot, veilig en zo veel te zien. We waren er nu twee keer en zijn nog niet uitgekeken. We hebben daar ook de bekende Preekstoel beklommen, een rots van zeshonderd meter hoog. Hele grote blokken die we moesten beklimmen. We hebben er wel drie uur over gedaan en toen moesten we weer naar beneden! En dan de reis door het Troll- en Hardangerfjord. Adembenemend. Vooral de vele haarspeldbochten!“
Tijdens een van de plaatselijke georganiseerde uitstapjes gingen ze ook zeearenden spotten. ”Alle mannen in de boot moesten eerst een half uurtje vissen. We hebben op deze wijze een boel kabeljauw gevangen. Een deel werd in stukken gesneden en in het water gegooid. Daar kwamen de meeuwen op af die dan weer werden gezien door de zeearenden. De leidster aan boord blies op een fluitje en gooide daarna de vissen naar de vogels. Die hadden er geen moeite mee. Daar werkten wilde dieren indirect mee aan vermaak voor ons toeristen. Heel bijzonder.”

Er zijn nog veel meer verhalen. De tocht langs de Lofoten, de stokvissen, de walvissen – Elly heeft er een superfoto van – de watervallen, de Poolcirkel en vooral de vriendelijke mensen. Noorwegen is nog niet uit en nog niet helemaal bekeken, maar er zijn nog meer wensen en verder fietsen ze, al of niet met de kleinkinderen, ook nog steeds graag door ons eigen landje. “Wij zijn blij dat we dit nog allemaal kunnen doen. Mocht het ooit lichamelijk minder worden, dan is er nog voldoende in de streek of in de rest van ons land te zien en te beleven.“

WV

Geplaatst in Op vakantie | Een reactie plaatsen

Sportief 387

Aanvoerder geeft het voorbeeld

Het derde elftal van Breskens had een uitwedstrijd naar Goes op het programma staan. De competitie was zo’n tien wedstrijden oud en de prestaties waren niet om over naar huis te schrijven. Dit terwijl de verwachtingen aan het begin van het seizoen redelijk hoog waren. In het elftal bestond uit voormalige eerste elftalspelers, jeugdige talenten en verder enkele harde werkers en kilometervreters. Op papier was het een mix die er goed uitzag.
Toch kwamen de verwachtingen niet uit. Door allerlei omstandigheden stond het derde ergens bij de onderste ploegen in het rechterrijtje. Blessures, een slechte trainingsopkomst, spelers die niet op kwamen dagen bij uitwedstrijden en (onnodige) schorsingen waren hier debet aan. Vooral dit laatste was voor de aanvoerder van het team, een voormalige verdediger van het eerste, een doorn in het oog. Enkele van zijn medespelers waren de afgelopen wedstrijden tegen gele en zelfs rode kaarten opgelopen vanwege veelvuldig commentaar op de leiding.
Ook in de eerste helft van de wedstrijd tegen Goes kon de scheidsrechter weinig goeds doen in de ogen van de Bressiaanders. Dat het een eigen scheidsrechter was, een lid van de thuisclub, konden ze wel genoegen mee nemen, want dat gebeurde regelmatig, maar dat mocht geen garantie zijn om partijdig te fluiten. Het commentaar en de aanmerkingen waren dan ook niet mis. Toch leverde dit in de eerste periode van het duel geen kaarten op.
Tijdens de rust nam de aanvoerder zijn verantwoording en sprak zijn spelers erop aan. Hij vertelde dat ze zich beter moesten beheersen. “Jongens, wij spelen allemaal voor ons plezier, maken regelmatig fouten. Dat is ook bij onze scheidsrechter het geval. Deze man fluit ook voor zijn plezier en als hij eens een fout maakt, accepteer dat dan, protesteren help toch niet en het zou ons spel alleen maar ten goede komen.”
De mannen knikten eens, mompelden wat en keerden even later terug op het veld. De tegenstander mocht aftrappen. Na enkele combinaties kwam een van de aanvallers in botsing met de Breskensaanvoerder. Het leek onschuldig, maar de scheidsrechter had het anders gezien. Hij floot en gaf een vrije trap aan Goes. De aanvoerder, die bij de botsing ten val was gekomen, sprong gelijk recht, liep rood aan en snelde naar de scheidsrechter om zijn ongenoegen in niet mis te verstane bewoordingen te uiten. De leidsman, die geen genoegen nam met deze korte cursus vloeken en verwensingen op z’n Bresjes, trok resoluut de rode kaart, waarna de aanvoerder de kleedkamer kon opzoeken.

Frans Meijaard

Geplaatst in Sportief | Een reactie plaatsen

Beste Sakke, 387

Wad’ank noe wee’ meehemaokt èn, da’ stoeng ‘k nog mjoai van te kiek’n. Mie’ al da’ schwoane weer d’afhelwoap’n week’n was ‘k noga’ kji’ buut’n op pad. Je weet wè’, kjir ’n eindje kui-j’r’n nao’ de kaoje, deu’ de lente, nao’ de vuurtoar’n of zwoamao’ kji’ ’n ènde deu’ Bresj’s, wan’ in practies ied’re straote zien z’ op ’t moamènt wè’ an ’t karwei-j’n. Dao’ bie Bee èn Pee in de Sportlaon liek ’t ond’rtuss’n wè’ ’n mjirjaor’nproaject, a zan’k noe wè’ ’n bitje oav’rdriev’n. Mao’ ‘k dienk in ied’r heval da’ de mens’n die dao’ weun’n blieje haon zien a da’ werr’k klao’ hao’ zien.
Op jin van mien kui-j’rtoch’jes hien’k ’s nao’ de bwoat haon kiek’n en omda’ Saore d’r oek bie was, bleef ’t vansèf niet mie’ lwoap’n aljinn’g en mos’ t’r erh’nst ’n bak koffie hedroenk’n worr’n. Daor is niks mis mee. Saore wou wè’ kji’ nao’ da’ ouwe hebouw van de bwoat, je weet wè’ die t’rm’n’l zwoa’ da’ mie ’n moejl’k woard h’noemd wor’. Dao’ an z’oek koffie as ze ‘oar’n zegh’n. Nou, wudd’r dao’ dus nao’toe. Dao’ zaot’n dao’ nog wa’ mens’n. Helukk’g was t’r nog plekke op ’t t’rras.
Wudd’r èn dao’ best wè’ lank hezeet’n, mao’ da’ kom omda’ d’r wa’ b’kende zaot’n die an w’a lank nie’ hezien aon. Eev’n biepraot’n noem’nde ze da’. Tuss’n da’ praot’n deu’ èn wudd’r hroene koffie hedroenk’n. Daor an’k nog nwoajt van ‘h’oar’n. Wè’ van hroene tee, mao’ hroene koffie nog nie’. Dat zie’ t’r trouw’ns hewoan bruun uut ‘or, dus nie’ as jin of and’r hifdrankje. Boav’ndien smaok’nde ’t nog hoed oek, dus èn we nog mao’ ’n bakje henoam’n.
Toen a wudd’r dao’ zaot’n, kwam t’r anjins ’n Belgse vrouwe naor onze taof’l. Da’ ze uut Belh’n kwam zag ‘k a hliek an d’n autoa waor a z’ uut stapp’nde. Weet je noe wad’of die vrouwe an ons vroeg? Vint, j’ouwt ‘aost nie voa’ moah’l’k, ze vroeg of z’oek nog mie ‘eur autoa mie de bwoat oav’r kon. Ze was stomverbaosd a ta a zwoan tien jaor nie’ mji’ kon, z’ad ’t nog nwoait h’oar’n. Wudd’r aon dao’ vansèf v’rrèkte vee’ leute om. Dan dienk je hliek wee’ van zwoan stomm’n Belg. Maor die vrouwe die a dao’ de koffie v’rkwoapt zei da’ die vraog van die vrouwe nie’ uutzond’rl’k was. Ied’re weeke komm’n d’r wè’ mens’n bie ‘eur die an ’t zel’de vraogh’n. En nie aljinn’g Belh’n eeh. Nji wor, allerlei buut’nland’rs, maor oek ‘Olland’rs. Da’ zou je toch nie’ mji’ v’rwacht’n eeh?

Afijn, wudd’r èn onze koffie lekk’r oph’droenk’n en zien lengst de Kieweg t’rug naor ‘uus h’lwoap’n.

De nèst’gheid eeh,

Arjaon

Geplaatst in Sakke en Arjoan | Een reactie plaatsen

Dicteerubriek 387

Heel recent mocht ik als gast meedoen aan het JeeBee [Jonge Balie] Dictee in Arnhem. Zo’n 150 juristen deden mee. De beste jonge jurist maakte 20 fouten. Ik was heel trots dat ik dit keer Joost Verheyen uit Vlaanderen, ook gast en advocaat, jarenlang met afstand winnaar van het dictee in Breskens, kon verslaan (3 fouten, Joost 5). Prof. mr. Buruma van de Hoge Raad had een pittig dictee gemaakt. Het had geen titel. Waar nodig zet ik er tussen [] nog wat bij.

1. In de hofstad kwam het kortgeleden tot trammelant tussen twee groepen radikalinski’s: de ene representeerde het oranje-blanje-bleu, de andere zwaaide met Al Qaidavlaggen.

2. Het was geen clash [botsing, conflict] tussen een fascistische falanx [groep voetsoldaten] en Saoedi-Arabisch geïnspireerde stadsguerrilla’s, noch tussen sympathisanten van de jammerlijk verspreide jezidi’s [zie het nieuws over Irak] en mensen die net als oud-minister-president Van Agt opponeren tegen de beweerdelijk pro-Israëlische Midden-Oostenpolitiek van de regering.

3. Goed beschouwd leken het eerder adolescenten uit de lagere blanke bourgeoisie, vooral rancuneuze kleinburgers dus, en daartegenover Marokkaanse, althans islamitische lompenproletariërs – een analyse die overigens niet gebaseerd is op diepgravend onderzoek onder gerandomiseerde [willekeurig gekozen] geënquêteerden.

4. Een freelancejournalist zou een gemillimeterde hooligan hebben gezien die over een touchscreen swypete [veegde]; tezelfdertijd had een gedistantieerde waarnemer een mediterraan type zijn smartphone zien opbergen, waarmee deze zo-even zijn in nikab [gezichtssluier] gehulde partner een bericht had gewhatsappt of ge-cc’d.

5. Vooralsnog is men geëmotioneerd over de rol van de burgemeester, maar te zijner tijd zullen wel wat contestanten [bestrijders] in de rechtszaal terechtkomen ter zake van belediging, en dan zullen sommige advocaten de politieke missie van hun cliënten te berde brengen als ging het om heuse verzetsstrijders – zij het vooral voor de bühne.

6. Andere, minder geïnspireerde pro-Deoadvocaten uit dezelfde confrérie beperkten zich tot een staccato geuite monoloog waarin de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie wordt bepleit, hoewel het een fait accompli [voldongen feit] is dat voor een officier van justitie de weerlegging van zo’n verweer doorgaans appeltje-eitje is.

7. Toch rijst steeds weer de vraag: hoever mag men gaan in het choqueren van anderen? De officier van justitie haalt daarvoor ongetwijfeld het mierenneukersarrest van de Hoge Raad aan en zal wijzen op het belang van de context, maar uiteindelijk zal hij zelfs voor de habitué [stamgast, bij de rechtbank] niet de het bagno [(slaven)gevangenis] rekwireren [eisen].

8. Wat het befgajes [de rechterlijke macht] zal beslissen is een enigma [raadsel], een mysterie waaraan conform het lex-certabeginsel [lex certa: een nieuwe wet mag niet met terugwerkende kracht worden toegepast] toch ooit een einde moet komen.

RL

Geplaatst in Dicteerubriek | Een reactie plaatsen

EN PASSANT 387

Elkaar de Zwarte Piet toespelen!

Ooit was de komst van de goedheilig man uit Spanje in ons land een echt kinderfeest. Jong en oud genoten van de kinderblije gezichten als de door Sinterklaas en Zwarte Pieten bezorgde cadeautjes werden uitgepakt en pepernoten gestrooid. Sinterklaasfeest was een begrip. De tijden zijn veranderd en daardoor ook de samenleving. 
Gemeentebesturen buigen zich momenteel het hoofd over de invulling van het sinterklaasfeest anno 2014. Want, is de achterliggende gedachte, iedereen in ons land moet aan zijn (eigen) trekken komen. Het College van de Mens buigt zich regelmatig over in de samenleving ontstane problemen. In de gemeente Gouda deelt men geen pepernoten meer uit. Daar gaat men over tot het inhuren van kaas- en stroopwafelpieten, die deze lekkernijen ook zullen uitdelen.
Natuurlijk is het goed dat er met betrekking tot de viering van het sinterklaasfeest ook wordt nagedacht over de standpunten van groepen minderheden. Maar laten we niet vergeten, dat dit alles gaat over een traditioneel kinderfeest. Een feest dat niets te maken heeft met politieke standpunten of rassendiscriminatie. Het is immers een feest voor ieder kind in ons land.
Elkaar de Zwarte Piet toespelen is een ander begrip. In het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland buigt men zich het hoofd over het afvoeren van het met een poliovirus besmet water op de Westerschelde. Uiteraard een serieuze kwestie. Wist men hiervan op tijd of wordt de verantwoordelijkheid van de bekendmaking daarvan op de nek van een andere overheidsinstantie geschoven? Zwarte Pietenspel?
Er loopt nog een Zwarte Piet rond. Alsof er geen ander wereldnieuws is, worden de drie verliespartijen van het Nederlands voetbalelftal paginawijd (bladzijden 2 en 3 van de PZC d.d. 15 oktober jl.) vermeld.
De ondeskundigheid van trainer Hiddink wordt door Jan en alleman breed uitgemeten. Mij is altijd geleerd dat kandidaten, voor welke functie dan ook, vooraf op hun kwaliteiten goed en nauwkeurig moeten worden beoordeeld. Blijkt, na benoeming, door de slechte resultaten de ondeskundigheid van betrokkene, dan moet de benoemingscommissie zich eveneens, zoals Hiddink dat ook doet, achter de oren krabben. Elkaar de Zwarte Piet toespelen is wel heel erg gemakkelijk en meestal niet terecht.

Bochet,
een voorbijganger

Geplaatst in En passant | Een reactie plaatsen

Beste vriend(in): Kaylee en Ashley, 387

vriendin387Kaylee en Ashley in hun favoriete speeltuin.

Er is meer dan genoeg te spelen voor Kaylee Jongmans en Ashley Verstraatte. Voornamelijk buiten en nog voornamelijker met elkaar. Buiten hebben ze zo hun vaste stekjes, maar ook binnen kunnen ze zich uitstekend vermaken. Ze komen voor elkaar op en ook voor anderen als dat nodig is, al pakt dat niet altijd goed uit.

In groep 2 kwamen ze bij elkaar in de klas. Binnen enkele weken hadden ze elkaar gevonden. Ze speelde eens samen op het schoolplein, ze spraken eens af na school en begonnen elkaar steeds leuker te vinden. Nu zitten Kaylee (9) en Ashley (8) in groep 5 en zijn ze al drie jaar hartsvriendinnen. Dat houdt natuurlijk in dat ze onafscheidelijk zijn, zowel tijdens als na schooltijd. Op het schoolplein spelen ze erg graag op het klimrek waar ze allerlei halsbrekende toeren uithalen op de rekstok. Ook nadat Kaylee in hoog tempo drie keer heeft uitgelegd welke kunsten ze allemaal uitvoeren op dat klimrek heb ik het nog niet helemaal begrepen, maar gevaarlijk klinkt het!
In plaats van op het klimrek zitten ze ook wel eens op de klimauto op het schoolplein. Klasgenoot Stijn zit dan achter het stuur en Ashley en Kaylee zitten op het dak. Hun benen zijn de ruitenwissers, terwijl Stijn denkbeeldig over het schoolplein tuft.
Op het schoolplein zijn ze niet alleen tijdens de pauzes te vinden. Al generaties lang weten Breskense kinderen dat de gaten tussen de spijlen van het hek om het schoolplein op sommige plaatsen niet helemaal kids-proof zijn. Vooral die opening tegen de fietsenstalling. En zo zijn de dames ook na schooltijd regelmatig op het klimrek te vinden om verder te oefenen met die onnavolgbare buitelingen.
Gelukkig zijn er meer klimrekken in Breskens. Dus ze zijn ook regelmatig te vinden in het speeltuintje vlakbij Kaylee’s huis, achterin Ghistelkerke. Daar staat ook een erg leuk speeltoestel, dat zich er bijvoorbeeld voor leent om superhoog te schommelen en er dan op het hoogste punt af te springen. Verder staat er een boom die zo vertakt is dat hij er gewoon om vraagt om er hoog in te klimmen. Maar, dat doen ze niet, want dat vinden ze erg hoog, al vraagt die boom het nog zo lief. Wel spelen ze met het kleine voetbalgoaltje dat op het speelveld staat.
Nee, niet om een voetbal in te schoppen, maar om een eigenaardig spelletje te spelen, waarbij een van de meisjes het doel op zijn twee hoeken laat balanceren, zodat het doelnet horizontaal hangt. De ander gaat erop liggen en houdt zich goed vast aan het net. Vervolgens wordt het doel losgelaten, waarna het omvalt. De kunst is dan om je goed vast te blijven houden, zodat je niet gekatapulteerd wordt. Met een beetje geluk maak je dan een flinke buiteling.
Ja, Ashley en Kaylee gaan creatief om met spelmaterialen. Als het slecht weer is en ze zijn binnen, spelen ze graag ‘restaurantje’. Eén is de kok, de ander klant. Er wordt eten gemaakt en geserveerd en uiteindelijk natuurlijk betaald. Als geld gebruiken ze dan gekleurde papiertjes (memoblaadjes), waarbij ze van tevoren afspreken hoeveel elke kleur waard is.
Het belangrijkste van hun vriendschap vinden de meisjes het ‘altijd voor elkaar opkomen’. Vroeger hadden ze een vriendin die hen ‘tegen elkaar opstookte’. Toen ze daar achter kwamen hebben ze resoluut een punt achter die vriendschap gezet. Dat ‘opkomen’ brengt hen ook wel eens in de problemen. Vorig jaar kwamen ze zo erg op voor een klasgenoot dat ze daarna strafwerk in de klas moesten schrijven. Maar gelukkig is dat een uitzondering die de regel bevestigt.
Veel ruzie hebben ze trouwens ook niet. Als dat al eens voorkomt leggen ze het snel bij. Ze geven elkaar een hand of maken een paar grappen en al gauw is alles vergeven en vergeten. Meestal is het gewoon heel gezellig. Op de vraag wat ze het liefste samendoen is het antwoord dan ook: “Het maakt niet zoveel uit wat, als het maar samen is.”

Ashley_KayleeAshley tekent Kaylee                                                              Kaylee tekent Ashley

Ze willen graag nog eens bij elkaar slapen. In het begin van afgelopen zomervakantie deden ze dat ook. Kaylee mocht een nachtje bij Ashley logeren. Dat beviel hen zo dat Kaylee de volgende morgen prompt naar huis belde om te vragen of ze nóg een nachtje mocht blijven. Dus werd het een dubbelleuke logeerpartij. Dat is meteen ook hun plan voor de toekomst: Als ze later groot zijn en het allemaal zelf mogen bepalen, dan gaan ze heel veel nachtjes bij elkaar slapen. Sterker nog: ze gaan dan gewoon samenwonen.
Maar goed, voorlopig moeten die plannen nog even in de vriezer. Eerst staat over enkele maanden de grote verhuizing naar de nieuwe school op het programma. Spannend! En nu maar hopen voor de meiden dat de hekkenzetters wel even rekening hebben gehouden met de ruimte tussen de spijlen, en dan vooral die ene, tegen het fietsenhok.

Tijl

Wil jij ook met je beste vriend of vriendin in de Op Bresjes? Stuur dan een e-mail naar info@tijldamen.nl.

 

Geplaatst in Mijn beste vriend(in) | Een reactie plaatsen

En Passant 386

Terrasgenoegens

Zoals elk jaar, na de zomervakantie het geval is, staan de kranten vol met allerlei uitgaansmogelijkheden. Het culturele leven wellicht in afgeslankte vorm, gezien de bezuinigingsactiviteiten van de verschillende overheden, maar toch… er blijft voor de liefhebbers nog veel over. Natuurlijk speelt daarbij ook de financiële mogelijkheden van eenieder een rol.
Dit onderwerp stond centraal bij een gezin dat op een terras aan het Spuiplein in Bresjes was neergestreken. Vader, moeder met twee opgeschoten kinderen. Tieners. Alle vier hadden zij een mobieltje bij de hand. Je kunt het immers nooit weten…? Er werd frisdrank besteld voor pa en ma. De jeugd koos voor een pilsje.
Vanuit mijn positie kon ik hun verhalen zonder enige moeite volgen.
Het uitgaan van de jeugd werd door de vader met veel ophef op de korrel genomen. Over en weer werd er door de jeugd ook smalend gedaan over het uitgaansleven van hun ouders.
Het gebruik van de mobiele telefoons nam toe. Er was tussendoor blijkbaar van alles en nog wat te lezen en te zien. Af en toe probeerde de moeder ook deel te nemen aan het gesprek. Ze kreeg echter geen reactie. Haar gezicht toonde een opgewonden trekje. Ook zij speelde met haar ‘handy’.
Pa kreeg een sms-je. Hij kwam in actie, keek verbaasd naar zijn vrouw en reageerde: “Doe eens even normaal, joh.” “Hoe krijg ik anders contact met jou? Vanmiddag is het me nog niet gelukt”, sputterde ze.
Stilte alom op het terras.
Mobiele ‘pads’?, Erg handig, soms lastig.

Bochet,
een voorbijganger

Geplaatst in En passant | Een reactie plaatsen